Ajijisana nengqatsini yelanga amafama aseIndiya

Umfama waseIndiya esebenza kwintsimi yakhe. Umfanekiso: Kannan Muthuraman/flickr

Amafama ezityalo nemfuyo kwilizwe laseIndiya asengxakini ngenxa yengqatsini yelanga elibangela ukuqongophala kwamanzi asetyenziswa ezifama.

Iifama kwela lizwe nakwihlabathi ziphumelela ukwenza umsebenzi wazo ngenxa yokuba kukho amanzi aneleyo.

Ingxelo ekhutshwe lisebe lezolimo eIndiya ithi ukunyuka kwamaqondo obushushu kubangela ukuba kuhle umyinge wamanzi kwimithombo.

Ukuhla komyinge wamanzi kubangelwa kukuba imfuyo isela amanzi ngomyinge ongaqhelekanga ngokungaqhelekanga.

Amanzi asebenza ngamandla nakumafama angabelimi kuba kunkcenkceshelwa ngaphezu komyinge ophezulu.

Ingingqi yaseMaharashtra ichazwe lisebe lezolimo kwela lizwe njengeyona ihlaselwe ngamandla lilanga elibangela ukusetyenziswa ngokugqithisileyo.

Le meko ibangela ukuba amafama athathe iimali zamatyala ngelizama ukwandisa amacebo okuveliswa kwamanzi.

Kwelinye icala, amafama akwakhangela amacebo okwakhela imfuyo yawo iindawo zokubaleka ilanga.

Ingxelo yesebe lezolimo kwela lizwe ithi amafama awamelani nale meko, ngenxa yale meko ayazibulala eshiya iifama zingenabani.

Ukunyuka kwamanani wamafama azibulalayo kwela lizwe kwayanyaniswe ngamandla neengxaki ezibangelwa yile ngqatsini yelanga.

Imozulu eguqukayo yenye yeengxaki eziphambili ezibangela ukuba iindawo ezininzi kwihlabathi zihlaselwe ziimeko ezingaqhelekanga.

Urhulumente waseIndiya uthi kuyacaca ukuba indlela abasebenza ngayo yoyisiwe kukulwisana nemeko yemozulu eguqukayo kungoko amafama ehlaselwa ngamaqondo aphezulu okutshisa kwelanga.