Iyakhula imveliso yeoyile yomnquma

Iminquma.

Amafama asezilalini ahlala kwiindawo ezikufutshane neendidi ezininzi zemithi yomnquma, kodwa kuncinci akwenzayo ukuvelisa iminquma. Ingxelo ekhutshwe kutshanje nguWendy Petersen weSouth African Olives ithi, ikhula ngokuncimisayo imveliso yeoyile yomnquma kweli.

Ethetha namafama aseBholani ePaarl uPetersen uncome umsebenzi owenzekileyo kwimveliso yeoyile yomnquma kulo nyaka mali uphelayo.

“Ngamashumi amane ekhulwini eepesenti ioyile yethu yomnquma ethunyelwe kumazwe angaphandle kwezinyanga zilishumi elinanye zigqithileyo,” kutsho uPetersen kumafama.

Umthi womnquma ngomnye wemithi ezikhulela lula ezindle kweli leMpuma Koloni. Lo mthi ukwaneendidi ezininzi ezivelisa amagaqa womnquma ukuze kuveliswe ioyile.

“Iimalike zehlabathi ziyifuna ngamandla imveliso yeoyile yethu yomnquma, khumbula ukuba silelinye lamazwe avelisa iindidi eziliqela zomnquma,” kutsho uPetersen.

Umthi womnquma unembali endala nentlalo yabantu baseAfrika kungoko usetyenziswa kumasiko athile esintwini.

Ioyile yomnquma.

“Amafama wethu avelisa ioyile yomnquma akulungele ukujongana nomyinge weoyile efunwa ziimalike zehlabathi, ukukhula kwemveliso ke kungenxa yomsebenzi onzima owenziwe ngamafama,” kutsho uPetersen.

Enye yeenkampani zeli ezivelisa ioyile yomnquma, iDe Rustica kwiKlein Karoo, kutshanje iphumelele kwelaseSpain ngokuba yeyona ivelisa ioyile ephambili yomnquma.

“Ukuze sikwazi ukuqhubeka ukuthengisa ngempumelelo, kufuneka ukuba sinyuse umyinge wemveliso, logama sikwaqinisekisa ukuba sigcina umgangatho weoyile yethu uphezulu,” kutsho uPetersen.

Kuthiwa ukunqongophala kolwazi kulibazise ngamandla ukukhula kwemveliso yeoyile yomnquma kweli loMzantsi Afrika.

“Ngekukudala ioyile yethu isaziwa, ihamba phambili kwihlabathi qha ke kukho abo banolwazi abaligushe emacaleni, kodwa siphumelele siyaqhuba,” utsho uPetersen.

Ioyile yomnquma ineenzuzo ezaziwayo zezempilo kumzimba womntu. Oku kunika ithuba kumntu wonke ukuba aqalise ukutyala umthi womnquma ngenjongo yokuxhamla kwiinzuzo zezempilo eziqulethwe yiminquma.

Kwizifo ezinxulumene noxinzelelo lwegazi oluphezulu, ioyile yomnquma iphakathi kwezinto ezisetyenziselwa ukuthintela ubushushu begazi.