Lithengwa yiChina icuba lamafama aseZimbabwe

Abasebenzi kwifama yecuba eZimbabwe.

Ilizwe laseChina lihamba phambili ngokuthenga iimveliso zecuba kwilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe liphakathi kwamazwe alishumi ahamba phambili ngokuvelisa icuba kwihlabathi. Iifama ezivelisa icuba eZimbabwe zikhe zadibana nengxaki emva kokuba amafama amhlophe amaninzi anyanzelwa ukuba alishiye elalizwe phantsi kolawulo lukaRobert Mugabe.

Zininzi iinkampani zaseChina ezithenga icuba eziphithizela eZimbabwe ngelizama ukwanelisa imfuno zecuba zabathengi baseChina. Ezi nkampani zaseChina zisebenza phantsi kwenkampani ephantsi koRhulumente iChina National Tobacco Corporation.

Le nkampani iChina National Tobacco Corporation yeyona inkulu ngokuthengisa icuba kwihlabathi. Urhulumente welizwe laseZimbabwe udize ukuba elalizwe lithengise icuba elikumakhulu amabini namashumi amathandathu ezigidi zeKilogram ukusukela kwinyanga yoKwindla kulo nyaka. Intengiso yecuba lase Zimbabwe ngonyaka ka2019 ibingaphantsi kweli nani lalo nyaka ka2023.

Ngonyaka ka2000 maninzi amafama amhlophe aseZimbabwe athe agxothwa kunyanzeliswa inguqu yokwabiwa kwakho komhlaba eZimbabwe. UMphathiswa weSebe lezonxibelelwano eZimbabwe uJenfan Muswere uthi ayasebenza amafama amnyama.

“Amafama amnyama athe anikwa umhlaba eZimbabwe ukusukela ngo2000, enza amashumi amathandathu ekhulwini epesenti kumafama avelisa eli cuba lithengiswa eChina,” kutsho uMuswere.

Lo kaMuswere uthi inguqu zokunikiswa komhlaba kumafama amnyama eZimbabwe zizala amaduna namathokazi ngaphandle kwamathandabuzo.

Exakekile amafama ecuba kwaMzilikazi.

Umbutho wamafama avelisa icuba eZimbabwe iTobacco Association of Zimbabwe ngomlomo kaGeorge Seremwe uthi. “Ngumsebenzi omhle kakhulu lo, oncomekayo kodwa awukabonakali umahluko kwimpilo zamafama avelisa icuba ngokwezimali,” kucacisa uSeremwe. Uthi ukukhula kwentengiso yecuba laseZimbabwe eChina makungenise imali ezipokothweni zamafama ecuba eZimbabwe.

“Ngo1998 icuba laseZimbabwe lalithengisa iiKilogram ezingamakhulu amabini ezigidi, laza lehla laya kumashumi amahlanu kuphela ezigidi ngenxa yemeko yezopolitiko,” kutsho uSeremwe.

URhulumente welizwe laseZimbabwe uthi uzimisele ukunyusa imveliso yecuba ngokufaka ifaka imali ukuze kubekho ukukhula ngomyinge wamashumi asixhenxe ekhulwini epesenti.

Kutshanje uMongameli weli uCyril Ramaphosa ekunye nogxa wakhe waseZimbabwe uEmmerson Mnangangwa bamisele igunya bantu elizakujongana nomda ophakathi kweZimbabwe noMzantsi Afrika. Oku kuzakunceda ukuba iimveliso zolimo zihambe ngokusemthethweni ukuphuma nokungena kweli.