Ababalaseleyo kwibhola yomnyazi eDutywa

UNomfusi Mongezi, ofaka amagowuli ngendlela enganambaliso, ukulungele ukudlala kumgangatho ophezulu. Umfanekiso: Pedro aZMapelo

EDrayini! Le yenye yeelali zaseDutywa – kodwa le ndawo yazenzela igama elibi komnye unyaka emva kokugetyengwa kwentombazana eselula zizihange. Izinto ziyajika kodwa ngoku, ulutsha lusebenzisa imidlalo njengesona sixhobo sokuphepha izinto ezimbi.

Kwiveki ephelileyo, iDrayini iphumelele iNgubesizwe Tournament – apho itshayele kwanto ephambi kwayo. Mabini amantombazana athe abalasela kwimidlalo yeDrayini. Abo badlali ngu-Andisiwe Cekeleshe noNomfusi Mongezi.

Esiswini bekutshila * -Andisiwe kwaye ubonisile ukuba ungumdlali ovuthiweyo. Nguye obeyinjini yeqela futhi nguye obesenza uLelethu Tembani noNomfusi Mongezi badlale kakuhle.

Ngumnyazi qha into azigcina ngayo la mantombazana. Yeyona nto ayithandayo noxa kungacaci ukuba ayophelelaphi ngenxa yeenkqubo zophuhliso ezingaqinanga eDutywa.

“Ndivuya kakhulu njengokuba siphumelele, utshilo uQekeleshe.

“Kudala ndiyidlala ibhola yomnyazi kwasesikolweni. Kodwa ke nalapha ezilalini zethu siyayidlala. Ndincedwa kakhulu ngabaqeqeshi bam,” utshilo uQekeleshe, isiququ esikrelekrele kakhulu.

UMongezi yeyona folosi ebukhali futhi egoduke namagowuli aliqela kula tumente. Epalini ebeqiniseka ngokufaka amagowuli. Ukufaka kwakhe amagowuli bekunika amandla wonke umdlali osebaleni.

“Ndiyavuya kakhulu – kodwa khange ndoyike kwasekuqaleni. Ibhola yomnyazi yinto endiyithanda kakhulu. Ndiyidlale ndisephaya esikolweni kanti nasemsebenzini ndiyayidlala. Ngokudlala kwezi tumente siyazisindisa kwizinto ezimbi. Sifumana ithuba lokufundiswa ngabaqeqeshi indlela yokuziphatha,” utshilo uMongezi.

Aba ngabadlali abazimiseleyo kakhulu, ngekhe basokole noba bangasiwa kumgangatho ongasentla, bayayazi into abayenzayo.

Ukuba abantu abalawula ibhola yomnyazi bebesiya ezilalini, la ngamantombazana anokudlalela iqela lesizwe ngaphandle kwamathandabuzo.