Abadlali baseWalter Sisulu University bagqwesile kwiKarati

Umfundi waseWalter Sisulu University, * -Anele Madlala, uzingomba isifuba ngomsebenzi oncomekayo awenzele ilizwe kunye nesikolo sakhe. Kutshanje uMadlala uthweswe isithsaba sobuntshatsheli kwiKarati emva kokugqwesa kwitumente ebibanjelwe eHarare kwilizwe laseZimbabwe. Kule tumente yezwekazi le-Afrika, i-All Africa Karate Tournament, lo mdlali umele uMzantsi Afrika ngendlela encumisayo kakhulu.

Ebengomnye wabadlali abane abatyunjwa eWSU kwisebe eliseMthatha ukuze baqubisane nabadlali abaphuma kumazwe afana neZimbabwe neMalawi.

Abantu abathathe inxaxheba kule tumente babephumelele kwimidlalo ye-University Sports South Africa eyadlalwa kwinyanga yoKwindla ku’2016.

UZinhle Nhlumayo, uZiyanda Sityatha noXolelwa Fulinzima ngabanye abadlali ababuye bencumile emva komsebenzi omhle abawenzileyo nangona bengakwazanga ukufumana amawonga aphambili kule tumente.

“Ukhuphiswano belunzima kakhulu ngoba besidibene nabadlali abanobuchule obumangalisayo. Kuye kwanyanzeleka ukuba ndikhuphe onke amaqhinga endawafundiswa ngumqeqeshi wam,” utshilo uMadlala kwingxelo ekhutshwe yiWSU.

Le ntshatsheli yangena ngomva kwiKarati ngo’2005 emva kokuphanza kwephupha layo lokuba ngumdlali webhola ekhatywayo. Umphathi wezemidlalo eWalter Sisulu University, uYonela Ntongana, uyincomile itumente asuka kuyo watsho esithi iluphangalalisile ulwazi njengomphathi kweli candela lezemidlalo.

Bendingamelanga nje ilizwe lam kuphela phaya, kuye kwanyanzeleka ukuba ndiphakamisele phezulu nefulegi yeWSU.

Uhambo lwethu beluluhle kwaye ndikwazile nokulola isakhono sam sokuphatha,” utshilo uNtongana.