Abadlali beeKings babalekela eNgilane

Abadlali ababini ababekelwe bucala kwiiKings, uMichael van Vuuren, noSimon Kerrod bathathe isigqibo sokuqhubekeka nekamva labo eNgilane.

Esi sibini khange sinikwe zivumelwano zokuqhubeka nokudlala kwiiKings, emva kokuba i-SARU yaluthathela kuyo ulawulo lwela qela. IiKings khange zikwazi ukubhatala abadlali imivuzo yabo kunyaka ophelileyo.

UVan Vuuren, sele ekunye neLeicester Tigers nalapho asajongwayo ukuba uzakulungela ukudlala kweli qela kusini na. Le dyongwana yakhe yadlala nakwiqela elincinci leLeicester ngonyaka ka-2009. Udlalele iiKings kwezi sizini zimbini zidlulileyo.

Wayekhe walifumana nethuba lokudlala kwiStade Francais neFree State. Kunyaka ophelileyo, uVan Vuuren wayezimisele ukusa iiKings enkundleli, emva kokuba engakhazange abhatalwe umvuzo wakhe weenyanga ezimbini.

UKerrod ukwatyikitywe liqela laseNgilane, iJersey. Sele bengqinile kwikhasi labo lomnatha, ukuba lo mdlali uneminyaka engamashumi amabini anesithathu, uqalile ukuziqeqesha nabanye abadlali.

UKerrod wayekhe wadlala kwiNatal Sharks, kwiqela labaminyaka ingaphantsi kweshumi elinethoba. Kulo nyaka uphelileyo, ebedlala kwiiKings, kukhuphiswano lweVodacom Cup.

“USimon udlale kakuhle kakhulu kumaqela amancinci, nakumbhoxo weVodacom Cup eMzantsi Afrika, ebesele ekufutshane ukufumana ithuba kwiSuper Rugby,” utshilo umqeqeshi oyintloko weJersey, uHarvey Biljon.