Abantu bakulibala msinya okwenziwe nguTemba Bavuma, utsho uRob Walter!

Iqela lesizwe leqakamba loMzantsi Afrika alamkelwanga ngendlela efudumeleyo ngokufana naMabhokobhoko emva kokuba phuma kwitumente yeqakamba ebibanjelwe e-India. Emva kokuba iProteas idlale kakuhle emidlalweni emininzi kwiNdebe yeHlabathi, abantu baseMzantsi Afrika bebenethemba lokuba iza kulandela ekhondweni leSpringbok esibuye nendebe okanye siye emdlalweni wokugqibela. Akubanga njalo emva kokuba uMzantsi Afrika ukhutshwe yiAustralia kwiveki ephelileyo ngoLwesine. Ulwile wona – kodwa awukwazanga ukuqabela kwiAustralia ebethe AmaNdiya yaphumelela iNdebe yeHlabathi ngorhatya lwangeCawe edlulileyo.

Umqeqeshi weProteas, uRob Walter noTemba Bavuma, bafike kukhal’umoya e’O.R.Tambo Airport. Abantu abebekhona ibiziintatheli ezixananazise imibuzo emva kwesankxwe esenziwe ngabalandeli ngoBavuma odlaliswe engaphilanga ncam ekubeni engaqhubanga kakuhle emidlalweni yetumente yehlabathi. Umqeqeshi umkhusele uBavuma watsho ebakhumbuza abantu ngegalelo lakhe. “Ndicinga ukuba abantu balibala msinya. Sebelibele ngoku ukuba uTemba ebengoyena mdlali obalaseleyo phambi kokuya kwitumente yehlabathi.

Ngoyena mdlali owenze indiba enkulu ebangele siye kwiNdebe yeHlabathi emva kokuqhuba kakuhle kwakhe sidlala neNgilane, iNetherlands newest Indies. Mna ndisoloko ndibethelela ukusebenzisana kwabaqhokri – kodwa ke kuyacaca ukuba abantu abayiseliso indima encinci eyenziwa ngomnye,” utshilo umqeqeshi weProteas. “Wonke umntu onamaxesha okungaqhubi kakuhle. Amehlo ebekuTemba ngoba besikwitumente yehlabathi – kodwa abantu balibala kwangoko. Ndiyamxhasa uTemba ngoba uyisebenzele kakuhle iqakamba yelizwe,” uvale ngaloo mazwi uWalter.

Abantu abanethemba lokuba uBavuma uza kulahla emva kweNdebe yeHlabathi mabalibale okomzuzwana ngoba usazimisele ukuyidlala iqakamba eMzantsi Afrika. “Andikwazi ukuphendula umbuzo ongokudlala kwam kwimidlalo yosuku ngoba kusekutsha kakhulu. Sisakhathazwe kokwenzeke e-India. Mhlawumbi kungakho into endingayithetha emva kweveki. Zange ndikurhalele ukuba nguKapteni futhi zange ndaphupha ndinguye. Ngumsebenzi endawunikwayo.

Ndiza kuqhubela phambili nokuwenza ukuba umqeshi ucinga ukuba ngumsebenzi ondifaneleyo,” utshilo uBavuma emva kokugaleleka eMzantsi Afrika. “Okubi kukuba bekungekho mibuzo kwiinyanga ezimbalwa ezigqithileyo. Ngoku kufuneka ndiphendule – kodwa mhlawumbi khange ndizilungiselele yona phambi kokuya kwiNdebe yeHlabathi,” utshilo uBavuma, olebele ngokuncoma umqeqeshi ngokuphucula indlela adlala ngayo kwixeshana elifutshane besebenza kunye.