Abantwana bayibeke phezulu iMpuma Koloni emanqindini!

Umdla nokuzimisela okubonakaliswa ngabantwana emdlalweni wamanqindi unika ithemba. Oku kuye kwacaca kakhulu kutshanje ngethuba iimbethimanqindi ezisakhulayo phantsi kombutho ekuthiwa yiEastern Cape Amateur Boxing (ECABO) ziziqaqambisa kwitumente yamanqindi ebibanjelwe eMpumalanga ekupheleni konyaka ka2023.

Iimbethimanqindi ezisaze ngobuso ezweni eziphuma kuzwelokwelo bezidibene kwitumente ebiququzelelwa yiSouth African National Boxing Organisation (SANABO) ebibajelwe eMpumalanga – apho bekukhangelwa iintshatsheli zangomso. Okuthe kwakuhle ngetumente kukuba inike ithuba lokuzibonakalisa abantwana abangamantombazana nabangamakhwenkwe.

Iphondo leMpuma Koloni liyibethelele indawo yalo njengeyona ndawo ephambili eMzantsi Afrika kwicandelo lamanqindi. Okuthe kwancomeka okwenziwe ngabantwana kwitumente kazwelomke kukuba iphondo labo balibeke endaweni ephezulu ngokuthi babuye nentaphane yeembasa zegolide nesilivere ezingamashumi amabini anesibhozo.

Umsebenzi omhle owenziwe ngabantwana uqaqambise iinkqubo zophuhliso nomsebenzi owenziwa ngabaqeqeshi kwiinkampi ezahlukeneyo kwiphondo leMpuma Koloni. Nakubeni iyinqwaba yabantwana abaphumelele iimbasa eMpumalanga – kodwa kuye kwaqaqamba kakhulu abantwana abathathu.

Abo bantwana nguThandolwethu Jojo wase’Alfred Nzo, Asanele Macwili noLithalethi Matshotyana baseSarah Bartman. Emva kwetumente, iqela laseMpuma Koloni lifumene iwonga njengelona qela elithe labalaseleyo kwitumente yonke. Nangona umdlalo wamanqindi usatsala nzima kwicala lenkxasomali eMzantsi Afrika – kodwa ngeke ufe xa abantwana benomdla kuwo.