Abekarati eQonce bayilungele itumente yehlabathi kunyaka ozayo

Abadlali beKarati beBukho Academy yaseQonce.

Ngokuhamba kweminyaka, umgangatho kwicandelo lekarati uye unyuka. Uphinde wafumana ufunqu emva kokuba ishumi elinane lonke labadlali laseMpuma Koloni liqhube kakuhle kwitumente yekarati ekuthiwa yiKimura Shukokai South African Karate Championship ebibanjelwe eKapa kwinyanga ephelileyo. Konke oku kwenziwe ngabadlali abaphantsi kwesandla sikaMnu. Zolani Siswana okhokela iziko lophuhliso ekuthiwa yiBukho Samurai Karate Academy yaseQonce. Seyinethuba iBukho Karate Academy imane izibonakalisa kwiitumente zoMzantsi Afrika. Eyona nto ephambili ebiyelwe ngabadlali kwitumente ebiseKapa ibikukulwela ukufumana iindawo eziphambili ukuze bakwazi ukuya kwitumente enkulu yezizwe zehlabathi.

Yenzekile lo nto futhi ukuqhuba kakuhle kweqela kuphakamise iMpuma Koloni. Phakathi kwabadlali ababuye bezuze iindawo eziphambili kubalwa uNqobile Tolo, uLuthando Mjaji, uMissi Inam Vena, uMavhungu Fali, uSiphenathi Markus, Abongile Notshulwana, Anethemba Fani, uZubenathi Markus, uLinamandla Siswana noKungamandla Mahlaza. Inkokeli yeBukho Karate Academy izamkele ngovuyo olukhulu iziphumo eziveliswe ngabadlali ngokwahlukanga kwamanqana ekarati kwitumente ebivavanya umsebenzi abawenze ejimini. “Umsebenzi omhle owenziwe ngabadlali beBukho Academy uyasichulumancisa kakhulu,” utshilo uSiswana ethetha neli phephanda.

Ngaphandle kwamathandabuzo, inkqubela eyenziwe liqela lakhe iphakamisa iMpuma Koloni njengezinye iindawo okhula kuzo umdlalo wekarati eMzantsi Afrika. “Iphondo lethu silibeke endaweni entle kakhulu. Okunye okuhle ngokwenzekileyo kukuba nomdlalo wekarati uyaphucuka, ingakumbi kwindawo yaseQonce – apho sizinze khona. Sifuna ukwenza ilizwi lombulelo omkhulu ebantwaneni nasebazalini babo. Ngoku ndingatsho ukuba sikulungele ukukhuphisana nabadlali bamanye amazwe kwitumente yehlabathi eza kube ikwinyanga yeKhala kunyaka ozayo apha eMzantsi Afrika,” utshilo uMnu. Siswana.