Akawuvali umlomo uJackson Chauke obuye nentshinga yehlabathi

Jackson Chauke.

Wamkelwe ngovuyo libathwana labantu uJackson Chauke emva kokugaleleka kwakhe kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe eKampton Park ethe qhiwu intshinga yakhe entsha. OkaChauke uthwaliswe isithsaba emva kokuba ebethe uKaisy Khademi wathatha intshinga ye-IBO World flyweight emlweni obunzima eLondon, eNgilane, ngempelaveki egqithileyo. Impumelelo kaChauke yinto enkulu eMzantsi Afrika ngoba uyintshatsheli yehlabathi yesibini ekhoyo ngoku elizweni lonke.

Kuye kwanyanzeleka ukuba imbethimanqindi yaseMzantsi Afrika ikhuphe onke amandla enawo ukuze yongamele uKhademi olichule emanqindini futhi obesilwela phambi kwabantu bakhe kwidolophu yaseLondon. Zombini iimbethimanqindi zisukelene phantse kuyo yonke imijikelo zisebenzisa izakhono zazo ngendlela encomekayo – kodwa ekugqibeleni, uChauke uye wabonisa ukuba kudala esamanqindini futhi uyayazi into amakayenze xa kunzima emilweni.

Uzamile yena uKhademi ukulwela ukugcina ibhanti ekhuthazwa ngabalandeli – kodwa uye wacishilelwa nguChauke oye ezixelele eNgilane ukuba ufuna ukubuyela ekhaya ephethe entshinga njengokuba enzile. “Ndonwabe emva kokufumana ithuba lokulwela intshinga yehlabathi,” utshilo uChauke emva kokwamkelwa kwakhe ngabecandelo lezemidlalo. Kuye kwanyanzeleka ukuba ancame ulonwabo kwiinyanga zokugqibela zika2023. “Kuye kwanyanzeleka ukuba ndihlale ejimini inyanga yonke phambo komdlalo endisuka kuwo. Bekunzima kakhulu andifuni ukungatsho.

“Ndilibulela kakhulu ithuba lokulwa ndifumane nentshinga,” utshilo uChauke omemelele ungenelelo lwabezoshishino emanqindini atsala nzima. “Ndingavuya kakhulu xa kunobakho utyalomali emanqindini, ngakumbi phaya ezantsi ekuhlaleni ngoba kulapho kuphuma khona iintshatsheli,” utshilo uChauke. Kunzima emanqindini ngoba kusoloko kukho ukulwa phakathi kwababambe izikhundla eziphezulu kuwo. Lo nto iqhokra kakhulu inkqubelaphambili ebekufanele ukuba iyenzeka eMzantsi Afrika.