Amagqabantshintshi emidlalo

Njengokuba kuvulwe ithuba lokuthengwa kwabadlali, uMthatha Bucks, utyikitye abadlali abathathu njengokuba kusondela ixesha lokuvula kwakhona kweNFD.

Amagama wabadlali abafikayo nguSibusiso Hlubi, Sydney Masana noMadumetja Khwinana.

kufika kwaba badlali kulindeleke kuncede umqeqeshi ofikayo, * -Ian Palmer, onikwe uxanduva lokubeka eli qela kwindawo entle ekupheleni kwesizini.