Ayagxalathelana amazwi ovelwano kwaMolemela

UNtate Petrus Molemela uswelekile namhlanje ekuseni.

IBloemfontein Celtic nebhola yelizwe loMzantsi Afrika ngokubanzi zilahlekelwe yenye yamadoda amakhulu, uQqirha Petrus Molemela. Umnumzana uMolemela, obeneminyaka engamashumi asibhozo anesithathi (83), waziswe njengothe wanabela ikhuko lokufa namhlanje ekuseni (ngeCawe).

Eli xhego lidlale indima ebaluleke kakhulu kuphuhliso lwebhola ekhatywayo ngakumbi ngeentsuku zengcinezelo eMzantsi Afrika ngethuba lisaxhuzula imikhala kwiBloemfontein Celtic. Kangangoku kunyaka ophelileyo, ibala lebhola ekhatywayo laseBloemfontein lathi lathiywa ngokuba yiDr Molemela Stadium ngabasemagunyeni, ngelihlonipha yena negalelo alenzileyo kwibhola yephondo laseFree State. Imiyalezo yovelwano ingena ngokungena kusapho lwesi siswenye sakwaMolemela.

“Silusapho lweBloemfontein Celtic sibuhlungu ukwazisa ukushiywa kwethu nguGqirha Petrus Molemela ngale ntseni yangeCawe,” sitshilo isaziso esenziwe yiCeltic kuTwitter namhlanje.

“Ukusweleka kweli gqala kusikhathazile kakhulu thina. Ukuhamba kwakhe kuyilahleko kwibhola yonke nanjengomntu ebengumphathi kwezemidlalo. Okwenza izinto zibembi ngakumbi kukuba sifikelele kwelona xesha besiddinga amava wakhe kakhulu kweli qela (Celtic) – kodwa ke sakuhlala simthanda ngamaxesha onke. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo,” utshilo usihlalo weCeltic, uMax Tshabalala, kwingxelo ebhaliweyo.

Umongameli weSafa, ugqirha Danny Jordaan noMphathiswa weZemidlalo noLonwabo, uFikile Mbalula, nabo badlulise amazwi ovelwano bakuva esi sithakumbe. Le nkokeli, ebikwangusomashishini kwelaseFree State, ilandela inkosikazi yayo uMme Mamorwesi – owasweleka kwinyanga yokugqibela ngo’2015. Emva kokukhulisa iBloem Celtic iminyaka eliqela yade yalelinye lamaqela anabalandeli abaninzi kwibhola eMzantsi Afrika, lo kaMolemela wathi wagqiba kwelokuba iCeltic ayithengisela omnye usomashishini kodwa owayekwangumdlali kweli qela – uJimmy Augusti.