Babize bonke, igalelekile iDStv Premier League!

Igama lomxhasi omtsha wePremier Soccer League ebelilindwe ngamehlo abomvu lide labhengezwa.

Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ibhanki yakwa-Absa yagqiba kwelokuba ingasihlaziyi isivumelwano sayo sentsebenziswano nePSL emva kweminyaka elishumi elinesithandathu.

Endaweni yayo, iPSL ibhengeze iDStv njengomxhasi wayo iminyaka emihlanu. Ukusukela ngoku kuza kutshila iDStv Premier Soccer League.

Ukuchongwa kweDStv njengomxhasi omkhulu wePSL kwamkelwe ngeendlela ezahlukeneyo ngabantu. Bambi banexhala lokungavezwa kwemidlalo yiSABC kuba amalungelo okusasaza esezandleni zenkampani enye (DStv) nangona uGqqirha Irvin Khoza ethe izinto ziza kwenzeka njengesiqhelo.

Okuhle ngeDStv kukuba iza nemali ebholeni ekhatywayo. Ibonakele lo nto ukusukela ngo2007, unyaka eyanikwa ngawo amalungelo okusasaza imidlalo yePSL.

Kwabakho ukufunquka kwemivuzo yabadlali kwanda nenani lemidlalo evela kumabonakude, kodwa okuncomeka kakhulu kukusungulwa kweMultiChoice Diski Challenge enika abadlali abasakhulayo ithuba lokuziqaqambisa phambi kokunyuselwa kwinqanaba eliphezulu ebholeni.

Kukhangeleka ngathi iDStv ifike kanye kweyona ndawo ebibhalele kuyo. Ibonakele lo nto ngomhla ephehlelele ngayo indebe entsha xa isithi: “Babize bonke bazobona senzani”.

UGqirha Khoza uthe intsebenziswano ephakathi kwePSL neDStv iza kufunqula ibhola yaseMzantsi Afrika noxa engangenanga nzulu kwicala leemali ebinze ngazo.

“Sizimisele ukuyiphucula into esinika abantu siyiPSL sixhaswa nguDStv. Sikule nto sonke ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuba abantu bafumana imidlalo esemgangathweni ophezulu,” utshilo uGqirha Khoza.

Yona ingqonyela kaMultiChoice, uCalvo Mawela, uthembise ngokwandisa imidlalo eza kubukelwa ngabantu, watsho esithi iDStv ifuna ukufikelela kuzo zonke iikona zoMzantsi Afrika.

“Nokuba ubukela umdlalo webhola okanye inkqubo yolonwabo, thina sisoloko sifuna ukuqinisekisa okokuba umsebenzi wethu uyamangalisa. Sifuna ibhola ekhatywayo ifikelele kuzo zonke iindawo. Njengokuba abantu beza kubukela imidlalo emininzi kunakuqala, sifuna wonke umntu awubange umdlalo webhola ekhatywayo,” utshilo uMawela.