Babulela uMbhashe abafumene uqeqesho

UPhilisani Siyozi, uPhelele Gwangqa noZubenathi Welcome Qati bafumene inyhweba yoqeqesho olunqabileyo eKapa ngoncedo loMbhashe Municipality Umfanekiso: Pedro Mapelo

Ubomi bamatyendyana amathathu buza kuguquka emva kokuncedwa nguMasipala waseMbhashe. UPhelele Gwangqana (25), uPhilisani Siyozi (22) noZubenathi Welcome Qati (21) baseDutywa bathathwa ngumasipala wabasa esikolweni eKapa – apho bafundiswe indlela esemgangathweni yokukhathalela amahashi. Iidolophu eziphantsi koMbhashe ezifana neDutywa,

uGatyane neXhorha zinabantu abaninzi abanomdla kakhulu emdlalweni wamahashe – umbhanti.

Ngenxa yeso sizathu, umasipala uthe makathumele abantu abatsha esikolweni ukuze bafunxe ulwazi abaza kuthi balutyale okanye bancedise abantu abanamahashe ngeyona ndlela eyiyo abanokukhathalela ngayo amahashe wabo.

Amahashe aphaliswayo anendlela ethile akhathalelwa ngayo ukuze ahlale esempilweni.

Ulwazi olutsha lakuncedisana kakhulu nabanikazi bamahashe eMbhashe.

Omnye wabafana abenenyhweba yokufumana uqeqesho esikolweni iinyanga ezintlanu zonke, uPhelele Gwangqana, uxelele eli phephandaba ngohambo lwakhe.

Le ndedeba ithi yeva ngobhuti welali yakuTimane ngethuba elinqabileyo loqeqesho elaliququzelelwa ngumasipala kwaye uzimisele ukwenza oko akuxelelwa ngumasipala.

“Sifundiswe indlela yokukhathalela amahashe. Izinto ezifana nendlela elitya ngayo, indlela elihlala ngayo kwindawo yalo nendlela eliwaseliswa ngayo amanzi.

Sifundisiwe ngazo zonke iintlobo zamahashe. Awalapha ezilalini amahashe anendlela yawo aphathwa ngayo ngoba akahlali endlini,” utshilo uGwangqana.

Umasipala usaqulunqa indlela yokusebenzisa isakhono saba bafana. UPhilasande Siyazi naye akawuvali umlomo ngenxa yochulumanco emva kokuzuza isakhono esinqabileyo ebantwini abamnyama.

“Ndiziva ndonwabe kakhulu ngoba le nto yokukhathalela amahashe yinto enqabileyo kakhulu,” utshilo uSiyazi.

Umasipala uqhayise ngaba bafana kwitumente yamahashe ebi banjelwe eDutywa phambi kokuphela kwenyanga ephelileyo.

pedro.mapelo@inl.co.za