Enkosi Hashim Amla, usebenzile!

Umdlali weqakamba, uHashim Amla, ubeke phantsi kwimidlalo yeqakamba yehlabathi kwiveki ephelileyo umfanekiso: Gavin Barker/BackpagePix

Umakhwekhwetha, igqala kwiqela lesizwe leqakamba, uHashim Amla, ubeke phantsi kwiqakamba yehlabathi ngokusesikweni.

Isibhengezo ngokuyeka kwakhe iqakamba kwinqanaba lehlabathi senziwe ngumbutho olawula iqakamba, iCricket South Africa, kwiveki ephelileyo.

UAmla, 36, uyeka ukudlalela iProteas emva kweNdebe yeHlabathi ebiseNgilane. Ulandela elinye igqala kwiqakamba yaseMzantsi Afrika, uDale Steyn, obeke phantsi naye kwimidlalo yovavanyo.

Phakathi kweencutshe emdlalweni weqakamba eziveliswe nguMzantsi Afrika, igama likaHashim Amla liphakathi kwabadlali abaphezulu nabahlonitshwayo lihlabathi liphela.

Ebantwini baseMzantsi Afrika nakubalandeli beqakamba, akukho nto ingenye abanokuyithetha ngaphandle kokuthi: Enkosi Hashim Amla, usebenzile kakhulu!

“Okokuqala, mandibulele inceba endiyinikwe nguMdali kolu hambo lwam njengomdlali weProteas. Ndifunde izinto ezininzi kakhulu, ndazenzela abahlobo nabantu abaninzi ngaphezulu ndabona ukumanyana kweqela ebelinenjongo enye. Ndibulela imithandazo yabazali bam, inkxaso nothando abandinike lona elindenze ndangumdlali weProteas iminyaka emininzi. Ndibulela inkxaso endiyifumene kubahlobo bam, oogxa bam nakubalandeli beqakamba bonke. Okokugqibela ndibulela ithuba endilinikwe nguMongameli nesigqeba esiphethe iCricket SA – ndingamlibalanga uMnu. Thabang Moroe nabo bonke abaphathi. Siyabonga Mzantsi Afrika,” utshilo uAmla kwingxelo ekhutshwe ngumbutho olawula iqakamba.

Abadlali abaninzi kwihlabathi baya kumkhumbula uHashim Amla ngobuchule bakhe bokubetha ibhola abe balasele ngayo kwiqakamba.

Ubeka iphini lakhe uAmla kwimidlalo yehlabathi enomdlalo awenza kuwo imbali awafumana amakhulu amathathu ananye emitsi, iProteas idlala neNgilane ngonyaka ka2012.

Kwimidlalo yovavanyo, uAmla uzuze amawaka alithoba, amakhulu amabini anamashumi asibhozo anesibini (9 282) emidlalweni elikhulu namashumi amabini anesine.

“Kusoloko kunzima ukukhulula igqala lokwenene lomdlalo weqakamba. Ubuntu bakhe yenye yezinto ebebalasele ngazo kwaye wenze indima ebalulekileyo kwiProteas nakwilizwe ngokubanzi. Siyavuyisana naye futhi simnqwenelela okuhle,” itshilo ingqonyela yeCSA, uThabang Moroe.