IBorder Ladies ibuyise isidima sombhoxo eMpuma Koloni ngendebe!

Iqela lombhoxo lamantombazana laseMpuma Koloni, iBorder Ladies, libonisile ukuba umbhoxo yinto yeli phondo ngethuba libetha iWestern Province ngo’24-15 emdlalweni obalulekileyo weWomen’s Premier Division obubanjelwe eKapa. Abadlali beBorder Ladies baguqise phantsi iWestern Province ebiziintshatsheli ezikhusela batsho baphakamisa indebe yegolide okokuqala ukusukela ngonyaka ka-2016. Nangona umdlalo wombhoxo uphokele kwiphondo leMpuma Koloni – kodwa kukho ukuqhwalela okubonakeleyo kuwo kwiminyaka edlulileyo ngenxa yokungabikho kolawulo oluhle. Kunyaka ogqithileyo kude kwabhangiswa iSouthern Kings ngenxa yokushokoxeka kwezimali nolawulo oluhesheheshe.

Ukufunquka kweqela lamantombazana akuphakamisi wona eziziqu – kodwa kufunqula umbhoxo kunike ithemba kwabaninzi abasakhulayo abazimisele akudlala umbhoxo kwinqanaba eliphezulu. Oyena mdlali owenze indima ebonakalayo emdlalweni nguLusanda Dumke oqinisekise ukuba indebe iza eMpuma Koloni. Iqela likaNwabisa Ngxatu, iBorder Ladies, liye kwixesha lokuphumla lingaphezulu ngo’11-5. Ukudibana kwamaqela amabini anabadlali abanamandla kusoloko kusenza umdlalo ube nzima. Oku kungqiniwe nanguDumke emva komdlalo. “Kunzima ukuyichaza indlela endiziva ngayo ngalo mzuzu. Kodwa endingakubalula kukumanyana, ukuzimisela nokulwa kude kube sekugqibeleni.

Ukudlala neWestern Province akululanga ngoba abadlali bayo abanikezeli. Ndiyaziqhenya ngamantombazana angoogxa bam ngoba alwe kwasekugqibeleni,” utshilo uDumke emva komdlalo. Noxa iqela laseNtshona Koloni lingakwazanga ukuyikhusela indebe – kodwa akukho nto mntu onokulityhola ngokungazami. Omabini amaqela avelise umdlalo omhle ngoba ebezimisele ukuphumelela. “Senze konke obekusemandleni wethu emdlalweni. Ekugqibeleni, iqela eliye laqaqamba lelona liphumeleleyo. Size emdlalweni sisazi ukuba ngeke sihambe lula kwiBorder Ladies,” utshilo uKapteni weWestern Province, uCindy Booi. Abadlali abancede iBorder nguSesethu Mbodli, iZintle Holofela noYandisa Nobanda.