Ifikile imini ebilindiwe, Banyana Banyana!

URefiloe Jane ngumdlali weBanyana Banyana umfanekiso: Sydney Mahlangu/ BackpagePix

Kwabakho uvuyo ngethuba iBanyana Banyana izibekela indawo kwindebe yehlabathi (2019 Fifa Women’s World Cup) okokuqala kwimbali yebhola ekhatywayo yamantombazana eMzantsi Afrika.

Kodwa njengokuba kusondela usuku lomdlalo wokuqala, ngoku kukho uloyiko. Bambi bayazibuza: ikhona na into anokuyenza encumisayo amantombazana njengokuba ethelekiswe neChina neSpain? Impendulo nguhayi.

Akukho mntu olindele uMzantsi Afrika ubuye nendebe eFrance – kodwa ukuba iBanyana ingaphumelela umdlalo nokuba mnye okanye iye kumjikelo olandelayo – ingayinto enkulu kakhulu leyo.

Yenze umsebenzi omhle iSafa ngoba ikwazile ukufumana imidlalo yokucweya namaqela amakhulu, kodwa okuxhalabisayo kukuba iBanyana Banyana ayikwazanga ukuphumelela namnye umdlalo phambi kwendebe yehlabathi.

IBanyana Banyana iya kwindebe yehlabathi ukuzithemba kuphantsi emva kokuvuthululwa yiNorway ngo’7-2 kutshanje.

Ngumdlalo lowo obhence iingxaki ezifana nokungaqini kwabadlali basemva nokungasebenzisi amathuba kwiqela likaDesiree Ellis.

Ukubethwa yiNorway kubatheze amandla abadlali boMzantsi Afrika abaqalayo ukudlala kwindebe yehlabathi noxa uRefiloe Jane esithi iingqondo zabadlali zisemidlalweni ezayo ngokupheleleyo.

UMzantsi Afrika udibana neSpain emdlalweni wokuqala eStade Oceane ngo’18:00 ngoMgqibelo. Amanye amazwe akuGroup B yiChina neGermany. UJane uxelele iSafa.net okokuba abadlali baya kwindebe yehlabathi beyilungele imidlalo.

“Akukho kwanto eza kuma phambi kwethu kwaye sizimisele ukubonwabisa abalandeli bethu. Lukhona uloyiko ebadlalini ngoba bayaqala ukudlala kwindebe yehlabathi kodwa sicela abantu basixhase,” utshilo uJane.

Phambi kokuhamba kweqela, uEllis, wemka onelisekile ngumgangatho wabadlali bakhe futhi eqinisekile okokuba ikhona into abangayenza kwindebe yehlabathi.

“Ndibathembile abadlali endibachongileyo kwaye ndicinga ukuba baza kothusa abantu kwindebe yehlabathi.” UMgqibelo lusuku ekudala lulindiwe ekufuneka izibonakalise ngalo iBanyana Banyana.