Ifince amashumu amabini anesixhenxe eminyaka iKhulani Boxing Club!

Enye yeembethimanqindi kwitumente ebiququzelelwe yiKhulani Boxing Club. Umfanekiso: Sport IN Our Veins.

Iqela lamanqindi, iKhulani Boxing Club, lifince iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe yonke kulo nyaka. IKhulani Boxing, ekwilokishi yaseNgangelizwe, yasungulwa nguMnu. Mthetho Hlanga Dumezweni nabanye ngonyaka ka1996 kwisikolo ekuthiwa yiMkhathini Junior Secondary School, eMthatha. Eyona nto eyayiphambili kubasunguli beqela yayikukuvelisa iimbethimanqindi eziza kuba ziintshatsheli eMzantsi Afrika nakwihlabathi lonke. Ukusukela ngomhla wokuqala ukuza kulo nyaka, zingaphaya kwesihlanu iintshatsheli eziveliswe yiKhulani Boxing Club.

Phakathi kwentshatsheli ezaziwayo eziveliswe liqela laseMthatha kukho amadoda afana noSimphiwe Khonkco obeyintshatsheli yehlabathi, uViwe Mdletyeni obekhe wabamba intshinga yoMzantsi Afrika, uAthenkosi Dumezweni obekhe wayintshatsheli yoMzantsi Afrika, uBangile Nyangani, uSikho Nqothole noSiseko Makeleni. Phantse zonke iintshatsheli ezibizwe ngamagama zisalwa ngaphandle kukaKhonkco onqabileyo emanqindini. Babalelwa phakathi kwamashumi amahlanu namashumi amathathu abantwana abangamantombazana namakhwenkwe abaphantsi kweKhulani Boxing Club ngoku.

Ngokutsho kukaMnu. Dumezweni, iqela lakhe lilisazimisele kakhulu ukuqokelela ulutsha lwaNgangelizwe – kodwa kunzima ukuzenza ezinye izinto ngenxa yokunqongophala kwenkxasomali. Nangona kunjalo, uthe abaphathi beqela benza oko bakwaziyo ukufikelela kuko. Kwiveki ephelileyo, iKhulani Club isingathe itumente enkulu yokubhiyozela iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe. Iimbethimanqindi zasekuhlaleni ziye zadibana zizodwa emilweni eyahlukeneyo yokucweya.

Ngenxa yokungabikho kwezixhobo ezinokunceda iimbethimanqindi ukuze zikwazi ukulungiselela imilo yazo ngendlela ebhetele, uMnu. Dumezweni uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba ziyahamba (iimbethimanqindi) ziyokukhangela amadlelo aluhlaza kwiphondo laseGauteng. Ukufuduka kweembethimanqindi eMpuma Koloni yinto eyenzeka ngawo onke amaxesha ngoba akukho nkqubo ecacileyo yesebe leZemidlalo ekwaziyo ukunceda amaqela afana neKhulani Boxing Club ebonisileyo ukuba ingavelisa iintshatsheli ezininzi xa kungafumaneka inkxaso.