Igalelekile iBanyana Banyana eRio

Amaqela esizwe ebhola ekhatywayo elizwe loMzantsi Afrika neembaleki zigalelekile ngeCawe kwisixeko esizakusingatha imidlalo ye-Olimpiki, iRio de Janeiro.

Indawo abadlali bebonke abahlala kuyo kuthiwe ikumgangatho ophezulu yiSascoc. Ekuqaleni kwale veki kuthe gqi iingxelo ezibeka ibala indawo ekuhlalwa kuyo ngamaqela amazwe ngamazwe kwilizwe lase-Australia elithe licinga ukuxoza mphini wumbi kunokuba lihlale kwizindlu ezivuzayo.

Iqela lika-Owen Da Gama lindulukele eSao Paulo kwindlela yalo ebisiya eBrasilia, apho lizakudlala umdlalo wokuqala ngoLwesine weveki ezayo umhla wesine. Umbutho weli loMzantsi Afrika olawula imicimbi yabadlali bemidlalo ngokwahlukana kwayo, iSascoc, uzikhabile iingxalo ezivakeleyo ngemeko yendawo yokuhlala eBrazil. “Into esingayithetha thina kukuba indawo yethu yokuhlala, njengokuba kushiyeke ishumi elinanye leentsuku phambi kokuvulwa komsitho we-Olimpiki, ikumgangatho ophezulu,” itshilo iSascoc. Iintokazi zikaVera Pauw zilungiselela umdlalo wazo wokuqala omkhulu ezizakuwudlala noosotheko, iBrazil, kodwa phambi kwalo mdlalo iBanyana Banyana izakudlala umdlalo wobuhlobo nelizwe laseNew Zealand ngoLwesine, indawo yokudlalela ayikaziwa.

Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo iBanyana Banyana ibethwe yi-USA kumdlalo obuseChacago obuyinxalenye yokuqinisa amalungiselelo eli qela loMzantsi Afrika phambi kokudlala umdlalo we-Olimpiki kulo nyaka. “umdlalo nomdlalo siwudlalela ukukhulisa indlela esidlala ngayo, lo weNew Zealand awohlukanga kweminye. Sizimisele ukudlala bhetele kunendlela esidlala ngayo ngoku,” utshilo uPauw kwikhasi lomnatha leSascoc.

Lo mqeqeshi unqwenela ukuba iNew Zealand inganika iqela lakhe umdlalo olushica ngaphezulu kunalowa we-USA. “Kunzima okwangoku ukubona amathuba esinawo okudlulela phambili phambi kokuqala kwe-Olimpiki. Ilizwe laseChina liyakhula ebholeni. Sifuna abantu bonke babenebhongo ngathi. Sifuna ukushiya umzila,” utshilo uPauw.