Iintshatsheli zeqakamba zitsha ziintambo

Iqela leqakamba eliphumeleleyo kwimidlalo yetumente ebibanjwe kutsha nje IINKCUKACHA NOMFANEKISO: Uthunyelwe nguBongani Rana

Iqela leqakamba elibizwa ngokuba yiNobumba Cricket Club (CC) ligqugqise kwanto ephambi kwalo kwitumente ebisingathwe phantsi kombutho iGood Hope Union kutshanje.

Amanye amaqela athathe inxaxheba kolu khuphiswano yiMzitshane CC, Mdingi CC, Thyusha CC, Fight Forever CC, Abonwabisi CC nePirie Sport.

Abaququzeleli bale tumente bamema onke amaqela anomdla kwitumente ezakuqala ngomhla we-13 kwe yoMqungu 2017 ukuya kumhla we-15 eMzitshane. Abanomdla mabatsalele:

082 063 0735