Ikamva likaGibson lixhomekeke kwiCricket SA

Umqeqeshi weProteas, uOttis Gibson, uza kuxoxa neCricket SA

Ligalelekile iqela lesizwe leqakamba ekuqaleni kwale veki kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe eKempton Park.

Njengoko bekulindelekile, kuye kwanyanzeleka ukuba umqeqeshi weProteas, uOttis Gibson, achoph’ayichaze into ebangele iqela lakhe lingaqhubi kakuhle.

OkaGibson khange akwazi ukuyichaza eyona nto ephazamise abadlali bakhe ukuze bangakwazi ukuphumelela inani lemidlalo ebinokubabeka endaweni entle kwindebe yehlabathi.

Imidlalo yokugqibela emibini ephunyelelwe nguMzantsi Afrika ayenzanga mahluko ngoba amanye amazwe ebesele ezibekele iindawo kumjikelo olandelayo wendebe yeqakamba eseNgilane.

UGibson uxelele iintatheli okokuba isammangalisa nangoku into yokungakwazi kwabadlali bakhe ukudlala iqakamba esemgangathweni noxa bebeqhuba kakuhle kwimidlalo yovavanyo phambi kwendebe yehlabathi.

Umdlalo ongacacanga odlalwe ngabadlali boMzantsi emidlalweni yehlabathi ushiye abantu abaninzi bengenabhongo, bambi bebuza okokuba ingaba benza into abayifunayo na.

“Andiyazi ndingayichaza njani into eyenzekileyo. Abadlali bethu bebezimisele gqithi futhi bengoyiki emidlalweni yovavanyo phambi kwendebe yehlabathi. Le nto ifunwa ndim ebadlalini,” utshilo uGibson.

Uzikhanyele ke kambe umqeqeshi izityholo ezithe abadlali bakhe badlale ngcono kwimidlalo engabalulekanga.

UMzantsi Afrika uqume ihlazo ngokubetha iSri Lanka neAustralia emidlalweni yokugqibela.

“Sidlale kakuhle nelizwe elinethuba lokuphumelela indebe yehlabathi. Ukungakwazi ukubetha kwethu iBangladesh kwachaphazela ukuzithemba kwabadlali. Sizamile ukwenza izilungiso kodwa kuye kwanzima ukubuyisela ukuzithemba ngenxa yesiqalo esibi kwindebe yehlabathi,” utshilo uGibson.

Njengokuba kukho intlanganiso yesigqeba seCricket SA kwiveki ezayo, omnye wemiba oya kuthi ushukuxwe likamva lomqeqeshi.

Usenawo umdla wokuhlala njengomqeqeshi okaGibson kodwa yonke into iya kucaca emva kwentlanganiso.

“Ndisenomsebenzi endingawugqibanga. Kusondela iT20 World Cup kodwa ke yonke ixhomekeke kwiingxoxo,” utshilo.