Ikhangela abasasazi besiXhosa iSuperSport!

Ukuba unomnqweno okanye iphupha lokusasaza ibhola yombhoxo kumabonakude – eli kunokwenzeka lithuba lokuzalisekiswa kwephupha lakho.

ISuperSport ikhangela abasasazi abathandathu abaza kusasaza umbhoxo eMpuma Koloni, eGoli naseKapa. Kwesi sithandathu sabasasazi kufunwa ababini besiXhosa, ababini besiNgesi nababini besibhulu. Abachongiweyo baza kusasaza iSuperSport Rugby Challenge ezakubanjelwa kweli phondo.

Abanomdla bayamenywa kuvavanyo ngomhla wesithathu (03/April) eSt George’s Park Cricket Stadium. OseKapa angaya eNewlands Rugby Stadium kwangomhla wesithathu.

Kanti oseGoli angaya kwaSuperSport ngomhla wesixhenxe.