Imbaleki yaseXhorha ilungiselela ukuzigxama kwiComrades Marathon

USithembiso Mqhele yimbaleki yemigama emide.

Imbaleki yemidyarho emide, uSithembiso Mqhele, inethemba lezinto ezintle kulo nyaka mtsha. Oku ikuveze kwincoko yayo neziko leendaba zeembaleki, iThe Top Runner. UMqhele yimbaleki yaseXhorha esaze ngobuso ezweni – kodwa wafudukela eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal – apho alola khona isakhono sakhe sokubaleka. OkaMqhele, 32, uzenzele igama kwicandelo leembaleki ngokuqaqamba kwimidyarho yeembaleki edumileyo efana neSanlam Cape Town Marathon, iCape Peninsula Marathon noTotal Two Oceans.

Nakubeni iqela lakhe, iMurray & Roberts Running Club, livaliwe kutshanje – kodwa uMqhele uzimisele ukuqhubela phambili nokukhula kwicandelo leembaleki eMzantsi Afrika. Ukunxanelwa kwakhe ukuphumelela kulolwe yimpumelelo ayifumene kwiTwo Oceans Marathon abambe kuyo indawo yesixhenxe kwilinge lakhe lokuqala njengembaleki ekwinqanaba eliphezulu. “Unyaka ka2022 ibingoyena mhle kum ngoba zaphumelela zonke izinto endandizibekele zonke. Zandothusa zona iziphumo endazifumanayo,” utshilo uMqhele kutshanje.

Ukufumana kwakhe imbasa yegolide kwiTwo Oceans Marathon kunyaka ophelileyo kuyikhuthaze ngakumbi indodana yaseXhorha. “Ndazixelela ukuba andizukuvumela imeko embi ixabe endleleni yam. Yiyo lo nto ndagqiba kwelokuba ndibaleke ngokuzimisela. Ukuba unyaka ka2022 ibisisiqalo sama, oka2023 ngoyena obubalasele ebomini bam njengembaleki. Ndibaleke imigama emide ukusukela kwiikilomitha ezilishumi (10km) ukuya kwikhulu leekhilomitha (100km). Okuhle kukuba ndiye ndafumana indawo yesibini kumdyarho wekhulu leekhilomitha. Ndazixelela kudala ke ukuba kufuneka ndanele yindawo endibekwe kuyo.

“Zininzi izinto endizifundileyo ebomini ezakuhlala kum naphakade,” utshilo uMqhele. Njengokuba ezibandakanye neqela ekuthiwa yiNedbank Running Club, uMqhele uzimisele ukuzigxama kowona mdyarho weembaleki omkhulu, iComrades Marathon. “Izinto zam ziyayondelelana kakuhle. Lo nyaka uyathembisa kakhulu kum. Ukuba yimbaleki yeNedbank Club kundothusile. Yinto ebendingayilindelanga konke konke. Ndiyavuya ke xa kukho abantu abayibonileyo italente yam. Kulo nyaka ndinesicwangciso sokubaleka iComrades Marathon ngoba yinto ekudala isengqondweni yam,” utshilo uMqhele oqeqeshwa nguMnu. Mthandeni Nene.