iMpuma Koloni ibekwe phezulu yiEC TVET 7s egqugqise eGauteng!

IMpuma Koloni iphinde yazibonakalisa ukuba ngokwenene yindawo enamandla emdlalweni wombhoxo apha eMzantsi Afrika. Oku kucace gca okwekati emhlophe ehlungwini ngethuba iEC TVET 7s ibuya umsila uphezulu emva kokutshatshela kwitumente yombhoxo ekuthiwa yiCollege Sport Arts and Culture South Africa (Cosacsa) kutshanje. Abadlali beqela ebelimele iMpuma Koloni bachongwe kwiiKholeji ezahlukeneyo. Uxanduva lokuqeqesha amakhwenkwe belikwe amadoda amabini aziwayo embhoxweni: uSomila “Soso” Kiva noLuntu Rara. Iqela likaKiva noMrara lenze ezibukwayo eGauteng kwitumente yombhoxo wabadlali abasixhenxe edlalwe ngamaqela aphuma kumaphondo asixhenxe eMzantsi Afrika.

Kusuku lokuqala, iEC TVET 7s ibethe iWestern Cape ngo’24-12, yavuthulula iMpumalanga ngo’35-5 phambi kokungcwaba iNorthern Cape ngo’40-0. Kusuku lwesibini, iEC TVET 7 yacambalalisa iFreyistata ngo’29-5. Kuyiwe kusuku lwesithathu sekucaca ukuba iMpuma Koloni ayinantanga – kodwa abaqeqeshi khange bavume abadlali bayekelele umxakatho. Emidlalweni yokugqibela, iEC TVET ingombe kanobom iNorth West ngo’64-5 yaze yavala ngeLimpopo ngo’54-5. Iziphumo ezihle elizifumeneyo (iqela) zihambelana ncamashi nendlela abaqeqeshi nabadlali abe beyilungiselele ngayo itumente kwaye bonwabe kakhulu ngoku.

“Sonwabe kakhulu singabaqeqeshi nabadlali. Indlela esilungiselele ngayo yiyo esinike iziphumo ezihle kwitumente esisuka kuyo,” utshilo uSoso. “Besilala ekuseni ngezinye iimini sithetha nabadlali ngombhoxo siwunxulumanisa nezinto ezenzeka ebomini bethu. Ngalo ndlela besizama ukubethelela injongo yethu kula tumente. Besingafuni abadlali bethu bacinge ukuba izinto ziza kuba lula. Indlela esiqhube ngayo ebaleni ichaza amalungiselelo wethu abemahle kwaye kuyibeke phezulu neMpuma Koloni. Italente sinayo apha noxa ifuna abantu bokuyilungisa ukuze igqame,” utshilo uSoso, okwathe ufuna abantwana bayazi into yokuba iiKholeji zinalo ixabiso futhi namathuba okukhula akhona kuzo.