Indodana yaseNgcobo inikwe ithuba elinqabileyo yiTS Galaxy

Kungekudala abantu baseNgcobo baza kubukela umntana wabo kumabonakude edlalela iqela lebhola ekhatywayo kwiDStv Premiership. Oku kuza emva kokuba iTS Galaxy ityikitye umdlali ogama lingu-Aphelele Shaka Mhlaba ophuma kwilali yakuManzama ekuqaleni kwale veki. Isibhengezo enziwe yinkokheli yephondo leMpuma Koloni, uMnu. Lubabalo Oscar Mabuyane, kwikhasi lakhe lonxibelelwano, uFacebook. Ngokwengxelo kaMabuyane, uMhlaba uthathwe yiTS Galaxy kwiziko elivelisa abadlali abasakhulayo ekuthiwa yiCarlos Soccer Youth Development Academy. Ngumdlali wesibini uMhlaba othathwe yiTS Galaxy esuka kwiCarlos Soccer Academy.

Owokuqala ngu-Aphelele Teto okwisizini yesibini njengomdlali weTS Galaxy. UMabuyane uwuqhwabele izandla umsebenzi kaEric Carlos Mtshamba – umqeqeshi nokwangumvelisi wekhaba elitsha labadlali abaphuma eMpuma Koloni. “Ndifuna ukuvuyisana naye uAphelele Shaka Mhlaba osuka kuManzana. Umsebenzi owenziwa ngumqeqeshi (uCarlos Mtshamba) uyancomeka kakhulu. Eyona nto ephambili kuye kukuvulela amathuba abantwana abasuka kwiindawo ezihlelelekileyo, ingakumbi abanetalente nabafuna ukudlala kwinqanaba eliphezulu. Intshisakalo anayo yokusebenza nolutha iyamangalisa futhi neziqhamo ziyayibonisa lo nto,” utshilo uMabuyane kwikhasi lakhe lonxibelelwano.

UMabuyane, osuka eNgcobo naye, ucele ucelele iCarlos Soccer Academy intlaso koosomashishini. “Masigcine ulutsha kude ezitalatweni ngokubanika izinto abaya kuthi bazidle ngazo ubomi babo bonke,” ulebele ngaloo mazwi. Kukhangeleka ngathi iMpuma Koloni lithafa elichumileyo ezingela kulo iTS Galaxy. Okumnandi ngokuya kukaMhlaba kuyo kukuba iyabanika abadlali abasakhulayo ithuba lokuzibonakalisa ebaleni. Emalanga ngeCawe, iTS Galaxy iza kudibana neRichards Bay emdlalweni weDStv Premiership.