Ingaba uRassie Erasmus ugushe ntonti kweli ityeli?

URassie Erasmus ngumqeqeshi weSpringbok.

Zithe xibilili izibilini ebantwini baseMzantsi Afrika emva kokuvakala kweendaba ezithi uRassie Erasmus uza kuba ngumqeqeshi weqela lesizwe lombhoxo emva kwetumente yehlabathi esongwe eFrance ekupheleni kwenyanga yeDwarha. Oku kwenzeka emva kokuba AmaBhokobhoko ephumelele iNdebe yeHlabathi abethe kuyo iNew Zealand ngo’12-11emdlalweni wokugqibela eParis.

UMzantsi Afrika wenze imbali ngokuba lilizwe lokuqala elithathe iNdebe yeHlabathi kane embhoxweni wehlabathi. URassie uza kungena endaweni kaJacques Nienaber oza kuba ngumqeqeshi weqela lombhoxo lase-Ireland ekuthiwa yiLeinster.

OkaNienaber ushiya isikhundla awasithatha kuEramus emva kokuphumelela iNdebe yeHlabathi ebingonyaka ka2019, eJapan. Ukuhamba kwakhe uNienaber kwabhengezwa kwinyanga kaTshazimpuzi kulo nyaka.

Isigqibo sakhe senza kwakho ukubethabethana kwezimvo zabalandeli bombhoxo malunga nomntu ofanele ukunegna endaweni yakhe. Emva kokugaleleka kwawo AmaBhokobhoko, iSaru ithe ayizuthatha sigqibo ngokungxama ngoyena mntu oza kuthatha isikhundla sokuqeqesha.

Okwesibini, iSaru iye yathi iza kujonga umntu olungele ukuqeqesha AmaBhokobhoko kwabakhoyo ngaphakathi. NguMzwandile Stick noDeon Davids ekuye kwacingelwa ukuba kungakhethwa kubo kuba beneminyaka eliqela ngoku bengabancedisi kwiqela lesizwe.

Bobabini bafakwa ekhwapheni nguRassie Erasmus phambi kwempumelelo yeSpringbok ngonyaka ka2019. Umbuzo: ingaba uRassie uliphathele ntoni ilizwe kweli ityeli?

URassie ebengumlawuli kwiSpringbok – kodwa ebesebenza noNienaber ohambayo. Uyahlonitshwa kwihlabathi lonke embhoxweni ngenxa yobukrelekrele bakhe obuthe banceda uMzantsi Afrika odlule emazweni alushica embhoxweni afana neFrance, iNgilane neNew Zealand.

Athe wakubalula uRassie kwinqaku lephephandaba langempelaveki kukuba kukho iindawo ezifuna kuhlonyelwe abadlali abatsha ngenxa yabadlali abadala ekulindeleke bangayi kwitumente yehlabathi elandelayo. Noxa iSaru ingekenzi lizwi ngoRassie – kodwa kulindeleke ukuba ancediswe nguDavids, uStick noDaan Human.