INgilane ihambela phambili kwindebe yehlabathi

INgilane yenze ezibukwayo xa ibetha iZimbabwe ngemitsi elikhulu namashumi amabini anesithoba, eChittagong. Impumelelo yeNgilane, ithetha ukuba bahleli kwindawo yokuqala kuGroup C, kwaye le yimpumelelo yabo yesithathu kwimidlalo ye-ICC, yabaminyaka ingaphantsi kweshumi elinethoba yendebe yehlabathi. INgilane, izakulinda ilizwe elizakubamba indawo yesibini kuGroup B, bangquzulane nalo kwimidlalo yequarter-final eMirpur, ngeCawa.

Kumdlalo wokuqala neFiji, iNgilane yaqhokra imitsi engama-37/3, iphinde yazibonakalisa ngokwenza kakuhle kwiZimbabwe.

UDurham Jack Burnham, uqhokre imitsi elikhulu elinesithandathu, eli likhulu lakhe lesithathu kwimidlalo emithathu, umdlali obevula, uDan Lawrence uqhokre imitsi engamashumi amahlanu anesithoba. Yena uMax Holden eqhokre engamashumi amahlanu ananye.

IZimbabwe ibisele ikhutshwe yonke ezintini, benemitsi nje elikhulu namashumi amahlanu anesithoba.

UJeremy Ives kuphela komdlali owenze kakuhle, ngemitsi yakhe engamashumi alithoba ananye. USaqib Mahmood noCallum Taylor bawise oothinti abane, umdlali ngamnye.

“Singanyukela phezulu ukusuka apha, ngethemba lokuba mininzi imidlalo esiza-kuthi siyiphumelele,” utshilo uBurnham.

Iqela loMzantsi Afrika labaminyaka ingaphantsi kweshumi elinethoba, likhawuleze lakhiqwa kuse- kutsha kolu khuphiswano.

chris.gilili@inl.co.za