Inkampani yamafutha iphuhlisa imidlalo eGcuwa

ICaltex Eastern Cape isungule intsebenziswano neFC Tshabalala yaseGcuwa ngeenjongo zokuphuhlisa ezemidlalo kwindawo yaseMnquma ngokubanzi Umfanekiso: Anele Raziya

ICaltex Eastern Cape isungule intsebenziswano neFC Tshabalala yaseGcuwa ngeenjongo zokuphuhlisa ezemidlalo kwindawo yaseMnquma ngokubanzi.

Kutshanje, iCaltex ibinze ngempahla enxitywayo kwiFC Tshabalala nakwisikolo samabanga aphakamileyo – iButterworth High School.

Ziibhatshi (6 sets of training bibs) ezintandathu zokuziqeqesha ezinikwe iButterworth High School kunye nezikipa ezilishumi (golf t-shirts) ezinikwe abaphathi beFC Tshabalala.

Oku kulandela isicelo senkxaso esafakwa nguSimphiwe Siyongwana ongumqeqeshi wesikolo kwibhola ekhatywayo, aphinde abe yinxalenye yabaphathi beqela iTshabalala.

UPatrick Piater weCaltex nobe kunye nogxa wakhe uLangelihle Dlamini uthe bachulumancile beliqela ngokufumana inkxaso yophuhliso lwezemidlalo eGcuwa.

“Kube lula kuthi ukusabela isicelo ngokuba sikhuthazwa yinto yokuba abafundi bakwayinxalenye yeqela eli ekuthiwa yiFC Tshabalala,” utshilo uPiater.

Uthe babulela nethuba abalifumeneyo lokuba bakwazi ukuncedisa ngempahla yokudlala, kwangaxeshanye, uDlamini uthethe nabafundi, ootitshala nomqeqeshi wathi bajonge phambili kubudlelwane babo neqela kwaye bazimisele ukuncedisa kuphuhliso lwemidlalo.

UDlamini uthe xa kukho into abayidingayo kufuneka bankqonkqoze kubo ukuze bafumane uncedo.

Umqeqeshi uSiyongwana uthe unethemba lokuba abantwana baza kukhuthazeka ziimpahla ngokuba nabo baza kutsho babe nomahluko bengabaphathi beTshabalala.

Uthe esikolweni baqhuba kakuhle kangangokuba bebenabo abadlali abathe bachongwa ukuze bamele iMpuma Koloni kwimidlalo yezikolo kazwelonke.