Intshatsheli ifuna into ebonakalayo ngemali yeComrades!

Edward Mothibi nguye ophumelele iComrades Marathon kulo nyaka. Umfanekiso: ANA

Mva
kokufinca umgama ongamashumi asibhozo anesithandathu eekhilomitha (86km) weComrades
Marathon, uEdward Mothibi, uyindoda
eyonwabileyo kakhulu. UMothobi ebephakathi kwamawakawaka eembaleki zehlabathi
ezithathe inxaxheba kwiComrades Marathon
olona gqatso lweembaleki olude kwihlabathi – ekuseni ngeCawe egqithileyo.
Umdyarho uqale eThekwini wayokuthi xhaxhe eMgungundlovi. Le mbaleki yaseMntla
Ntshona ibhale iincwadi zembali ngokutsha ngokuphumelela iComrades okokuqala
njengembaleki emva kokubamba indawo yesine kunyaka ophelileyo. Okwenza
ukutshatshela kukaMothibi kube yinto enkulu kukuba ushiye umpondo-zihlanjiwe,
uBongumusa Mthembu, ogqugqisileyo kwimidyarho emikhulu eMzantsi Afrika –
iComrades neTwo Oceans Marathon.

Khange
akwazi ukuzibamba uMothibi ngenxa yemincili. Ngokuphuma phambili kwiComrades Marathon, uMothibi ifake engxoweni isiqingatha sesigidi
(R500 000) namakhulu amabini amawaka erandi (R200 000) kuba
eyimbaleki yaseMzantsi Afrika eqale yafika eScottsville Racecourse, eMgungundlovu.
Ukufumana isityhwentywe semali kuthetha ukuthi uMothibi ufumene ithuba
lokuguqula ubomi bakhe. Khange azifihlele iintatheli emva komdyarho okokuba
yena ufuna ukuzenzela into ebonakalayo ngemali yeComrades ngoba ikhono
lokubaleka lifutshane. “Abantu basekhaya kubavuyise kakhulu ukuphumelela kwam.
Kunyaka ophelileyo ndaye ndathenga indlu. Ndizimisele ukuyibhatala ndiyigqibe
ngemali yeComrades ngoba sonke siyazi ukubaleka ngumsebenzi ophelayo,” utshilo
uMothibi weNedbank Running Club.

Ibinguwashiywa
nowashiywa phakathi kukaMothibi noMthembu ngethuba ukuya entanjeni – kodwa uMothibi
uthi ugqibe kwelokuba ancekelele kunzima. Lo nto imsebenzele ngoba ukwazile
ukumshiya ngamendu uMthembi emva kokugqitha iLittle Pollys. Ndithe xa ndibona
ukuba uMthembu uvula umsanta, ndiye ndathi kuphelile ngam – kodwa ndiye ndathi
mandingaphel’amandla. Ndithe ndiyabona umsantsa uvalekile ndabe ndisenamandla.
Ndinyuka eqhineni, ndikhumbule okokuba kwakuthiwe kulapho kufuneka umntu anyuse
isantya khona ngoba sube sekukufutshane entanjeni,” utshilo uMothibi. Kamanenekazi,
kuphumelele uGerda Steyn.