Iphupha likaCafu kukuba yintshatsheli yehlabathi, utsho uColin Nathan

Njengezinye iimbethimanqindi ezifulathele iphondo leMpuma Koloni, uPhumelela ‘The Truth’ Cafu uzeke emzekweni naye wafudukela kwiphondo laseGauteng – apho anethemba lokufumana amadlelo aluhlaza khona. Ekuqaleni kwale veki, kule nyanga yeSilimela, uCafu ityikitywe ngokusesikweni yinkampani yabathelekisi ekuthiwa yiHotBox Gym ekhokelwa ngumqeqeshi wamanqindi ophambili eMzantsi Afrika, uColin Nathan.

Oku kwenzeke emva kokuba uPhumelela Cafu egqibe kwelokuba angasivuseleli isivumelwa sentsebenziswano ebenaso nenkampani yabathelekisi yaseMpuma Koloni ekuthiwa yiXaba Boxing Promotion ekhokelwa yindoda eyaziwayo kakhulu uAyanda Matiti. UCafu yimbethimanqindi yaseMonti enekamva eliqaqambileyo. Emilweni elishumi kwinqanaba eliphezulu akabethwanga nakanye kuyo.

Iimbethimanqindi adibene nazo emidlalweni esibhozo aziyigqibanga imilo. Phantsi kwegama lakhe unetayitile ye’IBF Internationna neyeWBA Inter-Continental. UCafu ukulindele ukugxekwa ngabantu abathile ngenxa yesigqibo asithathileyo – kodwa uthi akakhathali ngoba wenzela yena. “Ndiqinisekile ukuba kukho abantu abaza kundigxeka. Endikuvuyelayo mna kukuba ndide ndasebenza noNathan. Kudala abantu besithi mandize kuye.

“Ndithathe isigqibo esilungele mna ngoba isakhono sesam,” utshilo uCafu kumajelo eendaba eGoli. UNathan noCafu abaqali ukudibana – kodwa uCafu wakhetha ukuhamba ngendlela ekholisa yena. Zininzi iimbethimanqindi eziphuma eMpuma Koloni ezincedwa nguNathan. Phakathi kwazo kukho imbethimanqindi ezifana noSivenathi Nontshinga ofumene intshinga yehlabathi kwiinyanga zokuqala zalo nyaka.

“Salahlekana nje noColin ngoba wayengandazi kakhulu. Ungumqeqeshi olungileyo kakhulu. Ndamshiya ngoba ndabona ingathi undikhusele kakhulu. Mna ndandingxamele ukulwa namadoda aziwayo emanqindini kanti yena wayefuna kungabikho nqanaba endilishiyayo. Andizisoli ngokuya kuMapetla ngoba siyavana,” utshilo uCafu.

UNathan uthe umsebenzi wakhe ucacile ngoba into efunwa nguCafu uyayazi. “Umsebenzi wam kukuqinisekisa ukuba iphupha lakhe lokuba yintshatsheli yehlabathi liyenzeka. Andithandabuzi ngoba uyimbethimanqindi esemgangathweni ophezulu kakhulu. Ikhona intonga esemgqubeni endicinga ukuba ndingamothusa ngayo,” utshilo uNathan emva kokutyikitya isivumelwano noCafu kule veki.