IProteas idlale ntanganye neNgilane

Umdlalo wesibini wovavanyo phakathi kweProteas neNgilane, uye waphazanyiswa kukungabikho kokukhanya, kwibala laseNewlands, izolo.

Ngenxa yale meko lo mdlalo uye wabhengezwa njengokuba la mazwe mabini adlale ntanganye kweli tyeli. INgilane iyakhokela kolu luhlu lwemidlalo, ngomdlalo omnye eqandeni. Umdlalo wesithathu wovavanyo phakathi kwalamazwe uza kudlalwa, eWanderers, eGoli, kwiveki ezayo.

IProteas izinike uxanduva lokukhangela impumelelo, kusuku lokugqibela lo mdlalo wesibini wovavanyo neNgilane, izolo.

Iqela lalapha ekhaya liwise oothinti abane kungekayiwa ekhefini izolo.

Umdlali ogibiselayo uDane Piedt uye wawisa uthinti kaNick Compton kanye phambili kokuba kuyiwe ekhefini wabeka iNgilane ekoneni, kuba bebenemitsi engamashumi asibhozo anesixhenxe, bephulukene noothinti abane.

Yonke lento yenzeke emva kwemijikelo engamashumi amathathu anesibini. Izolo ibilithuba elihle leProteas lokuba bazame ukwenza izinto zilingane kolu luhlu lwemidlalo yovavanyo.

Oku kulandela ukubethwa kumdlalo wabo wokuqala, eThekwini. Kwaye ebengekho amathemba kwiProteas, ingakumbi emva kwentaba yemitsi eyaqhokrwa nguBen Stokes ekunye noJonny Bairstow.

Eyona nto ithe yachaphazela izibane kwelibala, kukutshintsha kwemoyezulu, yakwisixeko saseKapa.