Iqakamba: UMzantsi Afrika uthathana neSri Lanka namhlanje eMonti

UMzantsi Afrika kunyanzelekile ukuba uphumelele emdlalweni wanamhlanje. Oku kuza emva kokuba uguqiswe phantsi yiSri Lanka emdlalweni weT20I obubanjelwe ePotchefstroom emini ngoMgqibelo ogqithileyo. Amanenekazi oMzantsi Afrika adibana neSri Lanka kwakhona engxwelerhekile emdlalweni weT20I oza kube useBuffalo Park Stadium emini namhlanje (Lwesithathu). Omabini amazwe aya emdlalweni efuna ukuphumelela. Leyo yeyona nto eza kwenza umdlalo ube nomtsalane.

Emdlweni ogqithileyo, uMzantsi Afrika uqhothoze wayokufika kwikhulu elinamashumi amathathu anesixhenxe (137/8) – kodwa ngelishwa wakhutshwa wonke ungakwazanga ukongeza eminye imitsi. Ngaloo ndlela uye wabethwa yiSri Lanka endwendwele kweli lizwe ngoothinti abasixhenxe. Ifolosi yeProteas Women, uAnneke Bosch, ikwazile ukunyamezela ngoba ikwazile ukufumana amashumi amahlanu emitsi kwiibhola ezingamashumi amathathu anesibini ePotchefstroom.

Yena uKapteni woMzantsi Afrika, uNadine de Klerk uzamile ukuhlala – kodwa abadlali beSri Lanka khange bavume kuhlale namnye umdlali onokuza nengxaki emva koBosch ovule umdlalo kakuhle. Ukungaqhubi kakuhle kwiveki ephelileyo yeyona nto umqeqeshi weProteas Women ekufanele ayilungise namhlanje eMonti. Emva komdlalo ogqithileyo, uDe Klerk uvumile ukuba isiqalo seqela lakhe besisihle kakhulu nakubeni liye loyisakala phakathi kumangeno walo. “Siwuqale ngendlela encumisayo wona umdlalo.

“Kodwa siye soyisakala phakathi kumangeno wethu. Siziphoxe ngokwethu ngokungayisebenzisi kakuhle ibhola ebaleni xeshikweni ibilixesha lethu lokuqhokra,” utshilo uBosch emva kokuphulukana nomdlalo ngoothini abasixhenxe. “Kufuneka senze umsebenzi ongcono emdlalweni ozayo. Kubalulekile ukuba sidlale ngendlela esicwangcise ngayo,” uvale ngaloo mazwi uBosch. Emdlalweni olandelayo, kufuneka abajuli beqakamba nabaqhokri benze umsebenzi olindelekileyo kubo ukuze uMzantsi Afrika ukwazi ukubetha iSri Lanka ethande ukuwuxhaphaza eqakambeni yamanenekazi.