iSASCOC ibhengeze iqela elomeleleyo eliya eParis kwi’Olimpiki

Abhengeziwe amagama weembaleki nabadlali bemidlalo entlobontlobo yiSouth African Sports Confederation and Olympic Committee (SASCOC) izolo kwindibano ebiseGoli kwiphondo laseGauteng. Iinkokeli zeSASCOC noMphathiswa weZemidlalo zinike iimbaleki, abadlali neendadi eziza kumela uMzantsi Afrika emidlalweni ye’Olimpiki eza kuqala ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kweyeKhala kwisixeko saseParis, eFrance, amazwi enkuthazo ukuze zibuye neembasa. UMphathiswa uZizi Kodwa, obe lindwendwe elibekekileyo, uthe abaya kwi’Olimpiki mabakhumbule ukuba bayokumela ilizwe labo eParis.

“Nilwele ukuphumelela iimbasa zegolide futhi nikhumbule ukuba niyokumela ilizwe, hayi iziqu zenu. Amanye amazwe akhokelisa ukuphumelela iimbasa – kodwa kuni, kukuzalisekiswa kweminqweno yelizwe,” utshilo uZizi Kodwa kwandlunkulu weSASCOC, eHoughton.

Ukhumbuze abaza kumela uMzantsi Afrika indlela aba baluleke ngayo abantu abakwezemidlalo nakwezobugcisa xa abantu bamanye amazwe bejonga uMzantsi Afrika. “Inkulu into ezuzwa lilizwe xa abakwezemidlalo bekwazi ukukhuphisana nabanye bezinye izizwe emidlalweni yehlabathi. Ndincela niqhubele phambili ngokumela ilizwe ngoba mna ndiyaziqhenya ngani,” utshilo uMphathiswa.

Indadi eyaziwayo, uTatjana Smith, ithe iya eParis inenjongo yokwenza umsebenzi oncomekayo. Kokwesibini uTatjana esiya emidlalweni ye’Olimpiki. Waqala ngonyaka ka2021 eyayibanjelwe eTokyo – apho wabuya nembasa yegolide. “Kokwesibini ndisiya emidlalweni ye’Olimpiki.

“Yinto leyo ebalulekileyo kakhulu kum. Ndiza kuya eParis ndizimisele ngokufanayo nendlela endaqhuba ngayo eTokyo. Ndifuna ukulonwabela ugqatso endiya kulo ngoba kukodwa ukuya kwimidlalo ye’Olimpiki yinto enkulu. Sizilungiselele ngokupheleleyo futhi siza kulwela ukubuya siziintshatsheli,” utshilo uSmith.

Ngelizama ukukhuthaza abaza kuthatha inxaxheba kwimidlalo eseParis, iSASCOC ibeke etafileni imali ethembise ukuvuza ngayo abo bakwazileyo ukufumana iimbasa. Umntu ofumene imbasa yegolide uza kufumana isityhwentywe samali engamakhulu amane amawaka erandi (R400.000). Umqeqeshi yena uza kufumana ikhulu lamawaka erandi (R100.000).

Ofumene imbasa yesilivere uza kufumana amakhulu amabini amawaka erandi (R200.000), umqeqeshi afumane amakhulu amahlanu amawaka erandi (R50.000). Ofumene iwonga lebronze uza kufumana amashumi asixhenxe anesihlanu amawaka erandi (R75.000) aze yena umqeqeshi azifumanele amashumi amabini anesihlanu amawaka (R25.000).

Iimbaleki: Stephen Mokoka, Gerda Steyn, Irvette van Zyl, Cian Oldknow, Akani Simbine, Benjamin Richardson, Luxolo Adams, Wayde van Niekerk, Lythe Pillay, Zakithi Nene, Tshepo Tshite, Adriaan Wildschutt, Marione Fourie, Zeney Geldenhuys, Rogail Josephs, Jovan van Vuuren, Prudence Sekgodiso

Iindadi: Pieter Coetzee, Chad Le Clos, Matthew Sates, Aimee Canny, Tatjana Smith, Kaylene Corbett, Erin Gallagher, Rebecca Meder, Julia Vincent.

Canoeing: Tiffany Koch, Esti Olivier, Hamish Lovemore, Andrew Birkett – Nkosi Mzolo (umqeqeshi), Janet Simpkins (umanejala).

Climbing: Aniya Holder, Joshua Bruyns, Lauren Mukheibir, Mel Janse van Rensburg – Dean Bruyns (manager), John-David Muller (umqeqeshi).

Gymnastics (Imithambo): Caitlin Rooskrantz – Ilse Pelser (umqeqeshi).

Abadlala elwandle (Surfing): Jordy Smith, Matthew McGillivray, Sarah Ann Baum – Christopher Bond (umqeqeshi), Rezar de Nicker (umphathi).

Iresilingi: Steyn de Lange – Jan Andre Roets (umqeqeshi).