Isebe lezemidlalo eMpuma Koloni liphehlelele itumente yombhoxo entsha kraca!

Iqela lombhoxo laseBhayi, iNelson Mandela Rugby Sevens, ziintshatsheli zetumente entsha esungulwe lisebe lezemidlalo. Umfanekiso: Anele Raziya

Iza kujikelizwa
kwizithili ezisibhozo zeMpuma Koloni itumente entsha kraca yombhoxo ekuthiwa yi-Eastern
Cape
Rugby Sevens tournament – ephehlelelwe
lisebe lezemidlalo kutshanje kwilokishi yaseMsobomvu, eGcuwa. Oku kudizwe ligosa
elesebe, uLungelo Nogenge, kwiveki ephelileyo. Imidlalo yetumente entsha iqale
ngoMgqibelo kusasa; isithili ngasinye kwezisibhozo besimelwe ngamaqela amabini
aquka ela madoda nelamantombazana. Amaqela akwazileyo ukufikelela kwimidlalo
yamanqam kwabasetyhini ibe yiNelson Mandela Seven’s, Amathole Sevens. Kanti
emadodeni, ibe yi-O.R.Tambo Sevens neNelson Mandela Sevens.

Emdlalweni
wokugqibela, iNelson Mandela Sevens yenze imbali ngokuphumelela indebe yokuqala
yetumente entsha esungulwe lisebe lezemidlalo. Nasembhoxweni wamanenekazi ibe
yiNelson Mandela Sevens yaseBhayi ephumeleleyo. Ibethe Amathole Sevens ngo’36-7
kanti wona amanene avuthulule i-O.R.Tambo Sevens ngo’31-12. Onke amaqela
aphumeleleyo afumene iindebe neembasa zegolide. Wona abethiweyo azixolise
ngeembasa zesilivere neebhola ezisixhenxe iqela ngalinye. Amanye amaqela
athathe inxaxheba – kodwa angakwazanga ukuphumelela, anikwe iibhola ezisixhenxe
iqela ngalinye. Injongo yesebe ngokokutsho kukaNogenge kukhulisa umbhoxo
wabadlali abasixhenxe ephondweni.

UNogenge
uxelele I’solezwe okokuba i-Eastern Cape Rugby Sevens Tournament edlalelwe
eGcuwa kulo nyaka, kunyaka ozayo iza kudlalelwa kwenye indawo. UMphathiswa
wesebe, uBulelwa Tunyiswa, akakwazanga ukuba yinxalenye yetumente ngenxa yesithwakumbe
sokubhubha komnikazi weTornado FC, uSiphiwo Nyobo – odutyulwe ephuma eNorth End
Stadiu – apho bekudlalwe khona umdlalo we-ABC Motsepe League emva kwemini
ngoMgqibelo egqithileyo.

 

#Ibali lihlelwe nguPedro Mapelo