Is’tayile seChippa United siyamchaza uPhozisa Buwa

Phozisa Buwa

Indima edlalwa ngabalandeli nakowuphi na umdlali ibalulekile, futhi ngaphandle kwabo abakwazi abadlali ukukhula emidlalweni.

I’solezwe lincokole nomnye wabalandeli beChippa United abaqinisekisa ukuba inkxaso yeli qela iyakhula eMpuma Koloni. Le ntokazi ibalisa indlela eyangena ngayo ebholeni ekhatywayo.

Pedro Mapelo: Molo Phozisa, unjani namhlanje?

Phozisa Buwa: Ndiphilile, unjani wena Bhuti?

PM: Kuhle nakum. Siyakwamkela kweli phephandaba. Gqaba gqaba, ungubani?

PB: Mna Bhuti ndinguPhozisa kaBuwa. Ndazalelwa eMgwalana ekwidolophu yaseNgqushwa – kodwa ndizinze kwilokishi yaseMotherwell apha eBhayi.

PM: Imingaka nje imidlalo, kwakutheni uze ukhethe ibhola ekhatywayo Phozi?

PB: Hey.Mna zange ndikwazi ukudlala ibhola ekhatywayo ndisemncinci phaya ezilalini. Ngenxa yokuyibukela ke xa idlalwa, ndaphetha sendiyithanda kakhulu. Umdla wam ebholeni wakhula ngakumbi ekufikeni kwam apha eBhayi. Ngoku ndingumququzeleli wesebe labalandeli elilapha eZwide.

PM: Uthanda ntoni ke apha kwiChilli Boys?

PB: KwiChippa United ndithanda kakhulu indlela eyidlala ngayo ibhola. Ibhola yayo ayihambi phezulu, ibekwa phantsi futhi ayifani tu neyamanye amaqela. Yahlukile kuwo! Ezinye zezinto ezibangela ndiyithande kukuba yeyeli phondo. Inika abadlali balapha ithuba lokudlala. Ngoku kukho abadlali balapha eBhayi abathathu abatsha – okunye sifumana ithuba lokuhamba hamba. Sisuka eBloemfontein nangoku – apho besiyo kubukela umdlalo.

PM: Ngoobani abadlali obathandayo, kuba kutheni?

PB: NguBuyani Sali, Bongani Kama, Diamond Thopola, Thamsanqa Sangweni noMapaseka. Bonke abadlali beChippa United ndiyabathanda kwaye kunzima ukukhetha – kodwa aba ndibakhethileyo ngabo abenza idlale kakuhle.