ITsholomnqa yenze ezibukwayo embhoxweni

ITsholomnqa izityele itheko kwimidlalo yombhoxo yabadlali abasixhenxe kwiMayoral Cup ebi banjelwe eBuffalo City Stadium kwiveki ephelileyo.

Kwimidlalo yamanenekazi, iinzwakazi zaseTsholomnqa zitywatyushe iKwelerha ngo’28-0, ze amadoda abetha iMinyano ngo’12-10 kumdlalo ubunzima kakhulu.

Impumelelo iqinisekise ukuba bagoduka neendebe ezimbini neembasa zegolide yaye bazibekele nendawo kwitumente yeSteve Tshwete Games eza kubanjwa kweyeNkanga.

Umqeqeshi weTsholomnqa, uSivuyile Wephu, uthi imchulumancisile indlela abadlale ngayo abadlali bakhe.

“Adlale kakuhle amakhwenkwe am. Enze yonke into ebe siyihlelile phambi kwale midlalo,” utshilo uWephu.

Le ndedeba ithi nangona beyiphumelele imidlalo kodwa ayimphathi kakuhle into yokuba kungabikho ligi yemidlalo yombhoxo yabadlali abasixhenxe. “Bekumele ikhona indlela ezanywayo ukuze siyidlale rhoqo ngeempelaveki le midlalo,” utshilo uWephu.

Umqeqeshi weManyano, uLukhanyo Msaleli, uthi khange babenaxesha laneleyo ukulungiselela le midlalo. “Khange sibe naxesha elaneleyo elokulungiselela imidlalo.

Sazi kwiveki ezimbini ezidlulileyo ukuba siza kubayinxalenye yetumente,” utshilo okaMsaleli.

Nangona bengalifumananga ixesha eloneleyo lokulungiselela imidlalo, uMsaleli uwaqhwabele izandla amakhwenkwe wakhe.

“Badlale kakuhle abafana. Sisuke emakhaya sizixelele ukuba siza kulwa kangangoko sinako emidlalweni yethu,” utshilo.

Iziphumo zeminye imidlalo: IQonce izuze indebe neembasa zegolide kwibhola ekhatywayo. UMdantsane wabamba indawo yesibini.

IMonti ziintsatsheli kwibhola yoMnyazi, belandelwa yiZiphunzane kwindawo yesithathu. Zizuzwe nguMdantsane kwintenetya iimbasa zegolide nendebe, iisilivere zona zithathwe ngabadlali baseMonti, bemka nebronze abafana baseQonce.