Kubhiyozelwa umhla kaMandela ngamanqindi eMonti

Isixeko saseMonti siza kuxakeka kakhulu ngenxa yemibhiyozo eza kubanjwa egameni likaTat’ uRholihlahla Mandela.

Kwiveki ezayo, iRumble Africa Promotions (RAP) neXaba Promotions ziza kuba neengxikela zeetumente zamanqindi zokubhiyozela ukuzalwa kwegqala lomzabalazo elingasekhoyo utata uMandela.

Zombini ezi tumente zineembethimanqindi eziphambili emdlalweni wamanqindi eMzantsi Afrika. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe, ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa, eInternational Convention Centre, iXaba iza kuba netumente enemilo esixhenxe.

Iimbethimanqindi ezilwa kule tumente ziquka umlo weWBO Global ophakathi kukaNkosinathi Joyi noSiphamandla Baleni kudidi lweJunior Fly.

Ngelixa uYanga Sigqibo eza kube ekhusela intshinga yakhe yeWBO International xa edibana noVictor Ruiz wasePhillipine.

Intshatsheli yeIBO kudidi lweJunior Bantam, uGideon Buthelezi, uza kukhusela intshinga yakhe xa edibana noAdrien Jimenez waseMexico.

UJackson Chauke uza kukhusela intshinga yakhe yoMzantsi Afrika yodidi lweMpukane kuSihle Jelwana. Yonke imijikelo yemilo ilishumi elinambini. Le tumente iza kuquka neminye imilo emibini.

Umlo ophambili kwiRAP: uLudumo Lamati uza kujijisana ngentshinga ye-IBF Intercontinental noRichie Callunsay Mepranum waseMexico.

UXolisa Magusha uza kukhusela intshinga yakhe yoMzantsi Afrika yodidi lweNgcongolo xa esilwa noSiyakholwa Khuse.

Umlo oza kohlula abalandeli baseMonti kubini uphakathi kukaSive Nontshinga waseBiko noSiyabonga Siyo waseZiphunzane.

La magatyana aza kube ekruthakruthana ngentshinga ye-IBF Intercontinental kudidi lweJunior Flyweight. Kwimilo yentshinga yeABU, uLuyanda Ntwanambi uza kungquzulana noFikile Mlonyeni. Yena uMichael Mokoena uza kujamelana noPhumelele Sobahle.

Yomibini imilo inemijikelo elishumi eOrient Theatre ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ngentsimbi yesibini.