Kuchongwe inenekazi eliyintloko okokuqala yiSouth African Football Association!

ULydia Monyepao yingqonyela yokuqala elinenekazi yeSouth African Football Association. Umfanekiso: ©Sydney Mahlangu/BackpagePix

Ekuqaleni kwale veki, iSouth African Football Association (Safa) yenze imbali ngethuba ityumba uLydia Monyapao njengengqonyela yayo ebambeleyo. Ukunyuselwa kukaMonyapao kulandela isibhengezo sokulahla kukaMnu. Tebogo Motlanthe njengengqonyela yeSafa. Kwiveki ephelileyo, kuye kwathi tshitshilili kumajelo eendaba iindaba ezithi uMotlanthe ukhethe ukubeka phantsi ngenxa yezinto ezithile ezenzekayo ngaphakathi kwiSafa yena angahambisaniyo nazo, batsho abasemfuthweni. Kanti kwelinye icala, iingxelo zithi uMotlanthe angathathwa yiPremier Soccer League.

OkaMotlanthe wafika kwiSafa kunyaka ongaphaya kophelileyo (2021) emva kokuhamba kukaDennis Mumble. Uqinisekisile uMotlanthe ukuba mgokwenene ubeke phantsi – kodwa wakhanye ukuba uhambe ngenxa yeengxaki ezifana nongenelelo obe lusenzeka emsebenzini wakhe kwiSafa. “Ndilahlise njengengqonyela yeSafa. Incwadi ndiyibhalile endiyinike abaphathi bombutho olawula ibhola ekhatywayo – kodwa andiyazi le ijikeleza kumajelo eendaba,” utshilo uMotlanthe.

Ukuchongwa kukaLydia Monyepao kwamkelwe kakuhle ngabalandeli bebhola ekhatywayo ngoba wayengumdlali weqela lesizwe lamantombazana adlala ibhola ekhatywayo futhi usuka kwisikhundla esiphezulu kwaphaya kwiSafa. Kwicala lemfundo, uMonyepao ufunde wade wayityekeza. Abaphathi beSafa bakhawuleze bafaka umntu esikhundleli esiphezulu embuthweni olawula ibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika ngoba bekukho intlanganiso yesigqeba esilawulayo.

UMongameli weSafa, uGqirha Danny Jordaan, uthe onke amalungu esigqeba esilawulayo akwamkele futhi ayakuxhaswa ukuchongwa kwengqonyela ebambeleyo. “Wonke umntu uyakuxhasa ukunyuselwa kukaMonyepao. Siyavuyisana nawe – kodwa kufuneka uyitshaye isaqhuma ngoba izinto zininzi. Asikwazi ukuhlala kukho isikhundla esingenaye umntu. Yiyo le nto sikhawuleze sachonga umntu oza kungena kuso,” utshilo uJordaan ekuqaleni kweveki. Phakathi kwemiba eza kujongana nazo uLydia luqeqesho lwabaqeqeshi abaqeqesha amaqela adlala phantsi kwePSL.