Kuncedwa ulutsha ngemidlalo eCawa

Iqhubele phambili imidlalo yeNdlambe Netball League eyenziwe ngamaqela asibhozo kummandla waseNdlambe. Le Ndlambe League iqale kwinyanga engaphaya kwale iphelileyo.

Umlawuli weNdlambe League, uSiphokazi Mkrakra, uxelele iintatheli ukuba uncedo balufumene kumasipala, yiyo lo nto imidlalo eTiti Jonas Stadium/Ground kwindawo yaseNdlovini.

Uqhube wathi amaqela asuka kwiindawo ezingaphandle kweCawa aqashelwa izithuthi lisebe leZemidlalo.” Lo kaMkrakra ukwaveze ukuba zininzi izinto abangenazo ingakumbi amanzi okusela xa abadlali bedlala.

Utsho esithi unobangela wokuba kubekhona iNdlambe Netball League kule ndawo kungokuba bafuna ukuqokelela ulutsha ndaweninye futhi bakholelwa ukuba ezemidlalo zenza ludlalele kude ezintweni ezingalunganga, kwaye zikwagcina nemizimba isempilweni.

Iqela elihamba phambili kula maqela yiVintage Gels, iqela laseKenton, elithe laphumelela ngamanqaku alishumi elinesithathu(13) kwasixhenxe ngokuthi libethe iBarthust elikwindawo yesine. Iqela elibizwa ngokuba yi-Ukhanyo esemsileni, izinto zilihambele kakubi nanjengoko libethwe yiBucks ngamanqaku amathathu eqandeni.

La maqela asibhozo abandakanyeka kwiNdlambe Netball League: yiFish River, Alex, Bucks, Ukhanyo, Port Alfred Masters, Amaqhawe, Vintage neBarthust. Amaqhawe abethwe yiPA Masters ngamagowuli alishumi elinanye kwasibhozo likhalazele iPA Masters ngokuhlala idlalisa abadlali engengabo abayo oko.

UZandile Memani, umdlali waMaqhawe, eveze ukuba eli qela ngumkhwa walo ukusoloko lidlalisa abadlali engengabo abalo. Umqeqeshi wePA Masters, uNobesuthu Magquntule, khange akhanyele kodwa engakhe avume kukuba abadlali beqela lakhe bahambele eCawa.