Kutheni uPitso “Jingles” Mosimane ekhethe umsebenzi onzima eSaudi Arabia?

Kwiinyanga ezintathu ezigqithileyo, uPitso “Jingles” Mosimane uye wangumqeqeshi wokuqala eMzantsi Afrika ofumene isetifiketi esiphezulu (CAF Pro Licence) seCAF emva kwezifundo ezenziwa eMorocco kwakulo nyaka. Konke oku kwenzeke emva kokuba uJingles wagqiba kwelokuba ayishiye iAl Ahly yaseYiphutha emva kokuphumelela iindebe ezintlanu kwithutyana nje leminyaka emibini. Ukusukela ngoko, uMosimane ebeziphumelele ekhaya. Ngokutsho kwakhe zange adinge qela lebhola ekhatywayo ebenokuliqeqesha – kodwa wagqiba kwelokuba aphumle. Ngempelaveki egqithileyo, umzi webhola eMzantsi Afrika lothuswe kukuvakala kweendaba ezithi utyikitywe liqela laseSaudi Arabia ekuthiwa yiAl Ahli FC.

Lo nto ithetha ukuthi uPitso namadoda asebenza nawo afana noKabelo Rangoaga, uMui Matlaba noKyle Solomon baza kuntingela eSaudi Arabia – apho baza kujanyelwa ngumsebenzi onzima wokunyusa iAl Ahli SC ethotyiselwe kwinaba elingezantsi kwiSaudi Pro League ekudlala kuyo oompondozihlanjiwe. Umbuzo: ingaba yintoni etsale umdla kaPitso kwilizwe elingemandla ebholeni ekhatywayo. Abaphathi bakhe eMT Sports bathe uPitso wayalela ukuba bamkele umsebenzi kwiqela aza kufika enze umahluko obonakalayo kulo. Ngokwengxelo yamajelo eendaba, iAl Ahli SC liqela lesibini ngobudala eSaudi Arabia kwaye ukubuyila kwinqanaba eliphezulu kwalo yinto ebalulekileyo kubaphathi balo. Yiyo lo nto bekhangele oyena mqeqeshi ophambili kwizwekazi le-Afrika.

“Emva kokuba uPitso eshiye iAl Ahly kwiinyanga ezigqithileyo, sifumene izicelo zengqesho emaqeleni amaninzi aquka namaqela ezizwe. Kodwa wasiyalela ukuba samkele umsebenzi kwiqela aza kushiya umzila kuwo,” itshilo ingxelo ekutshwe yiMT Sports. Noxa abanye abantu bengayiginyi ncam into yokuya kwakhe kwinqanaba elisezanti eSaudi Arabia – yena ulamkele uxanduva. “Ithuba esilifumanayo liyasivuyisa kakhulu. Sendingxamele ukudibana nabadlali beqela lam elitsha emva kokunikwa uxanduva ngusihlalo weqela. Siza kuzama ngako konke okusemandleni wethu ukubonwabisa abalandeli ngokwenza imbali eqeleni labo,” utshilo uPitso ekulindeleke amkele isityhwentywe semali kwelinye lamazwe atyebileyo ehlabathini.