Kuvuselelwa umdlalo wamanqindi eGcuwa

Umfanekiso: Anele Raziya

Kungekudala
iza kuphela into yokungabikho kweezixhobo ezaneleyo zomdlalo wamanqindi eMnquma.
Iidolophu ezifana neGcuwa, iNgqamakhwe noCentane ziyasokola kwicala lokuvelisa
iintshatsheli zamanqindi ngenxa yokungabikho kwezixhobo zokuzilolongela
ziixhobo. Lo nto ibonywe nangabathelekisi beSupreme Boxing neUnleashed Combat
Sport ngethuba bebhengeza itumente eza kubanjelwa eGcuwa kule nyanga. Umthelekisi
weCombat Sport, uCollen McAusland, uthe imbi into yokubona iimbethimanqindi zibolekisana
ngebhegi enye. “Iimbethimanqindi zaseMnquma azinazo izixhobo
zokuzilolongo; eMsobomvu sifike zisebenzisa ibhegi enye zonke,” utshilo uMcAusland.

Zingaphaya
kwamashumi amahlanu iimbethimanqindi kuquka nezisakhasayo ezizilolongela
kwindawo ephethwe nguMbuyiselo Xokolo owayebetha amanqindi kudala. USandile
Xaka waseThanga, eGcuwa, okwangumthelekisi weSupreme Boxing, uthembise
ngokuphuhlisa amanqindi waseMnquma. “Siza kuthetha nabaxhasi bethu ukuze
babinze ngeezixhobo zokuziqeqesha kuba sifuna ukhupha iintshatsheli kwiminyaka
ezayo,” utshilo uXaka.

Nangona
uXaka engumhlali waseGoli – kodwa ugxeleshe ukhulisa amanqindi waseMnquma
ebambisene noogxa bakhe beUnleashed Combat Sport. Le nzalelwane yaseGcuwa yiyo
ezisa itumente yamanqindi ebizwa ngokuba yiGauteng vs Eastern
Cape eza
kubanjelwa kwiholo laseMsobomvu eGcuwa ngomhla weshumi elinesihlanu kule nyanga.
Imilo ephambili iphakathi kukaPhumelela
Cafu waseDuncan
Village
ozakube esilwa
noDalisizwe Komani waseKapa kwimijikelo elishumi kudidi lweFly-weight. Omnye
umlo uphakathi kukaClement Kamanga waseGoli noLukhanyo Kapteni waseBhayi kwimijikelo
esibhozo kudidi lweJunior Welterweight. Imilo emikhulu iza kutshayelelwa yimilo
yeembethimanqindi ezisakhasayo. Kulindeleke imilo ipapashwe nguSuperSport xa
idlala ngala mini.