Langeni: Sizakuzithatha zibembini iindebe kule sizini

Omnye wabalandeli beKaizer Chiefs abaphambili kwimicimbi yabalandeli kwi-East London Kaizer Chiefs Supporters Branch ulithembile iqela lakhe ukuba lakuthi lenze ngcono kule sizini.

USiyasanga “Sandla” Langeni waseGcuwa kodwa ohlala eMonti usibalisela ngendlela yakhe njengomlandeli weKhosi.

Pedro Mapelo: Siyakwamkela kweli phephandaba.

Siyasanga “Sandla” Langeni: Ndiyabulela kakhulu Bhuti.

PM: Gqaba-gqaba, watsalwa yintoni apha kwiChiefs?

SL: Mna ndingatsho ukuthi ndikhulele ekhayeni eliyilandelayo ibhola ekhatywayo futhi elinabantu abathanda iChiefs.

Njengomntu okhule noosisi, iChiefs ibindinika la nto yokoyama. Kodwa eyona nto ibalulekileyo yimfundiso yaMakhosi: uthando noxolo, ezo zinto zindenza ndibambelele kakhulu kuwo.

PM: Kubaluleke ngantoni ukuzibandakanya namasebe abalandeli (Supporters Branches)?

SL: Kula masebe abalandeli siyafundisana ngeendlela zokwenza izinto, siyancedana kakhulu ngoba singabantu sahlukene: abanye abantu banezinto logama abanye behlelelekile.

Enye into emnandi kukuba isebe labalandeli yeyona ndawo ibalinganisayo abantu. Siyakholelwa kakhulu ekuncedaneni thina.

PM: Ulindele ntoni kwiChiefs kule sizini?

SL: Ndiqinisekile, kule sizini sizakuyifumana indebe yePSL. Kwezishiyekileyo ngoku singafumana ezimbini kule sizini. Sizakuqala ngeTelkom Knockout le.

PM: Kutheni abalandeli bengayi nje emidlalweni?

SL: Phakathi kweengxaki abahlangabezana nazo abalandeli bebhola yindlela yokuya emabaleni: phakathi evekini kunzima ukufumana izinto zokhwela eziya kwiindawo abahlala kuzo.

Lo mba ufuna kubekho ingxoxo phakathi kukarhulumente nabaphetheyo ebholeni. Enye into ebalekisa abantu yibhola enomtsalane edlalwayo ngamaqela akwiPSL kule mihla.