Libhengeziwe iqela elizakumela iphondo

NgoMvulo babhengeziwe abadlali abaneminyaka engaphantsi kwamashumi amabini ananye abazakumela eli phondo kwimidlalo kazwelonke yeSAB under 21 Championship ezakubanjelwa ePolokwane kule nyanga.

Kubhengezwe nomqeqeshi omtsha kulo nyaka, njengoko kunyaka ophelileyo ibinguNkululeko Malgas obeqeqesha amakhwenkwe eli phondo.

Umbutho webhola ekhatywayo kweli phondo, iSAFA, ipapashe amagama abadlali abalishumi elinesibhozo abazakuthatha inxaxheba kule midlalo.

Nanga amagama abo, Mawethu Gwagwa (Chris Hani), Lukhanyo July, Anga Jacobs ( BC), Sibusiso Majomana (Sarah Baartman), Abongile Twani, Sinethemba Ngudle (NMB), Toboho Moet (OR Tambo), Wonke Phalele (BC), Cox Troy, Sivuyile Zozi ( Alfred Nzo), Vuyolwethu Mazizi (Sarah Baartman), Zamile Daniels ( Alfred Nzo), Ongeziwe Matika (BC) ,Thozama Mbonomnyama (OR Tambo), Keketso Kakole (Alfred Nzo), Sixolile Ndamse, Sonwabile Wulani (NMB), kunye noTisetso Maifo (Sarah Baartman).

U- Ongeziwe Seku wase-O.R.Tambo uchazwe njengomqeqeshi, umanejala weqela kwachongwa umhlekazi Siyolisile Thuthani wase-Amathole.

Imbalelwano kanobhala weSAFA kweli phondo, umhlekazi * -Isaac Klaas, iqhuba ithi yonke le veki amakhwenkwe asenkampini eBhayi apho aphekwa khona, kwaye izakuqosheliswa ngolwesine.

Le midlalo kazwelonke yeSAB League under 21 Championship izakuqala ngomhla wesibhozo kule nyanga ePolokwane ze isongwe ngomhla weshumi elinesithandathu kwakule nyenga.

Kunyaka ophelileyo iqela leli phondo loyisakala ukuqhuba kakuhle kule tumente.

Le tumente idume ngokuvelisa abadlali abasakhulayo, kuba no-Andile Jali wakhe wathatha inxaxheba kuyo kwiminyaka eyadlalulayo.