Lidinga inkxasomali iqela lamanenekazi eGcuwa

Iqela laseGcuwa, iThunderbirds Ladies, ziintshatsheli zeSasol League kodwa lidinga imali yokuya kwimidlalo kazwelonke. Umfanekiso: Anele Raziya

Nangona iqela laseGcuwa lamanenekazi liphumelele iSasol League ityeli lesibini, kodwa linengxaki enkulu elijongene nayo.

Kwiveki ephelileyo, iThunderbirds Ladies ithweswe isithsaba njengeentshatsheli – kodwa konke oko ibe ngumbhiyozo wethutyana kuba kungokunje idinga abaxhasi abaza kuyinceda xa idlala kwiSasol Legue National Championships kwinyanga ezayo eMntla Koloni.

Le yitumente edlalwa ngamaqela aphumelele iintshinga zeSasol League kumaphondo olithoba. Imidlalo yeSasol League National Championship ithatha iveki yonke xa idlalwa ngamaqela aziintshatsheli.

Umqeqeshi weLadies, uThembalethu Apleni, uxhalabile kuba iqela lakhe lidinga inkxaso njengokuba lilungiselela ukuya eKimberly.

“Asinayo into yokukhwelisa abadlali bethu kwaye asinayo neyokubatyisa xa siseKimberly. Eyona ngxaki enkulu esijongene nayo kukungabi nabaxhasi kodwa soze siphele amandla ngenxa yalo nto,” utshilo uApleni.

Uthi oko kuqale isizini bekhangela abaxhasi kwindawo yaseGcuwa nakwezinye iindawo, abakabafumani.

Kunyaka ophelileyo, iLadies eyayidlala okokuqala kule tumente – yenza amabonandenzile ukuze iyokufikelela eNelspruit – apho kwakudlalelwa khona.

Yabuya nodumo apho kuba yabamba indawo yesithathu yaze yafumana iimbasa zeBronze kunye nemali eyiR60 000, kwaye yayiliqela lokuqala eMpuma Koloni elidlale kwitumente enkulu yebhola yamanenekazi.

Kunyaka ozayo iLadies iza kuba liqela lokuqala eliza kudlala kwiSasol League kudidi oluphezulu ekulindeleke iqale kwinyanga kaTshazimpuzi.

Ngamaqela alishumi elinesibini aza kukhuphisana kuyo kuzwelonke ze komnye unyaka olandelayo kongezwe amanye, atsho abelishumi elinesithandathu njengakwiPSL.