Lisecicini lokubhanga ikhono lomdlali wombhoxo waseNgcobo!

The Emirates Lions' Aphiwe Dyantyi and The Highlanders' Ash Dixon during the 2019 Super Rugby match between the Emirates Lions and the Highlanders at the Ellis Park Stadium, Johannesburg on the 18 May 2019 Christiaan Kotze/BackpagePix

Isengxakini
enkulu indodana yaseNgcobo, uAphiwe Dyantyi, edlalela iqela lesizwe loMzantsi
Afrika lombhoxo. Namhlanje emini-maqanda, umbutho ochasene nokusetyenziswa kwamachiza
athile kwezemidlalo, iThe South African Institute for Drug-free Sport (Saids), ingqinile
ngokwenene okokuba kufunyenwe ichiza elingavumelekanga kwezemidlalo egazini
likaDyantyi odlalela iGolden Lions. Iziphumo zovavanyo ezikhutshwe yiSaids
namhlanje zingqinelanga ngqo novavanyo olwenziwe kwisithuba seenyanga ezimbin
ezidlulileyo ngethuba uDyantyi, 25, wayesenkampini yaMabhokobhoko. “Andivumi,
zange ndasebenzisa ichiza elingavumelekanga ngabom mna. Ndingumntu okholelwa
ekuzimiseleni emsebenzini, hayi ukusebenzisa izinto ezingavumelekanga.
Kuyandothusa ukuba kukho ichiza elingavumelekanga emzimbeni wam,” utshilo
uDyantyi emva kokuva iindaba ezimbi kwiveki ephelileyo.

Namhlanje iSaids
ithe iza kummangalela uDyantyi ngenxa yokusebenzisa amachiza angavumelekanga
kwezemidlalo emva kweziphumo zovavanyo lwesibini olwenziwe e-University of the Free State – eliziko
lombutho wehlabathi ochasene nobutshilikithi kwezemidlalo ekuthiwa yiWorld
Anti-Doping Agency (Wada). Amagama wamachiza afunyenwe kuDyantyi kuthiwa
yiMetandienone, iMethyltestosterone neLGD-4033. Umbutho olawula umbhoxo
eMzantsi Afrika, iSA Rugby, uxelelwe
ngenyathelo eliza kuthathwa yiSaids. Akusekho nto ingako anokuyenza ngoku
uDyantyi ngaphandle kokuvuma ityala okanye angalivumi – kodwa kuya kufuneka abonise
ukuba yena umsulwa phambi kwekomiti ezimeleyo eza kuchophela umba wakhe
zingaphelanga iiveki ezine. Angagwetywa iminyaka emine engadlali ukuba ufunyanwa enetyala.