Nelam igama libhaliwe kwiASA Champs, utsho uMelikhaya Frans!

Melikhaya Frans.

Kanye emva kwempumelelo ebalulekileyo, uMelikhaya Frans, uzimisele ukwenza ezibukwayo kwiWorld Athletics Championship kwinyanga ezayo. Ngomhla weshumi elinesihlanu kwinyanga ezayo (eyeKhala), iimbaleki zamazwe ngamazwe ziza kubuthelana kwisixeko sase-Oregon, eMelika – apho ziza kukhuphisana kweminye yemidyarho ephambili kwihlabathi. Phakathi kweembaleki eziza kumela ilizwe loMzantsi Afrika kwa kube kukho uMelikhaya ophuma eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Konke oku kuza kwenzeka uFrans ekhuthazeke ngakumbi emva kokuphumelela iASA Half-Marathon Championship ebedityaniswe neNelson Mandela Bay Half-Marathon kwinyanga ephelileyo. UMelikhaya ufumene imbasa yegolide waze yena uGlenrose Xaba waphumelela umdyarho wamanenekazi.

“Kundonwabise kakhulu ukuba yintshatsheli yeASA Champs apha ekhaya,” utshilo uFrans emva kokubhala iincwadi zembaleki ngokutsha phambi kwendimbane yabalandeli bakhe eGqeberha. “Ibisoloko ingumnqweno wam ukuphumelela iSA Champs – kodwa ke uThixo ebengekandiniki elo ithuba. Lide lafika ixesha nelam ixesha. Lifike kamnandi ndizilungiselele. Nelam igama libhaliwe ngoku kwiSA Champs,”utshilo uFrans kweli phephandaba. Ukophula kwakhe irekhodi uFrans kufike njexesha elihle elungiselela ukuya kwiWorld Champs kwinyanga ezayo. Ngaphandle kwamathandabuzo akwenzekileyo kutshanje kuza kumkhuthaza futhi kuza kumkhumbuza umsebenzi omhle akhe wawenza kwiLondon Marathon ngo-2020.

“Ngale mpumelelo endiyifumeneyo, ndenze imbali kakhulu ngayo. Okuhle kakhulu ngayo kukuba ndophule irekhodi ebelikhona apha eMpuma Koloni. Ndinethemba lokuba ezinye izinto ziza kutshintsha. Mhlawumbi ndingabona kusiza nabaxhasi ngaphambili. Imbasa endiyifumeneyo ayisiyoyam ndodwa, yeyeqela lonke endilibalekelayo, abalandeli bam nabantu bonke abandincedisayo. “Indichulumancisa kakhulu imbasa endiyifumeneyo ngoba kudala ndiyifuna apha ebomini bam. Into abangayilindela abantu kwiWorld Champs kukuba ndiza kuqhubela phambili nomsebenzi omhle. Ndizimisele ukwenza ixesha elihle kakhulu kuyo. Kokokuqala ndisiya e-Oregon, ngoko ke ndifuna ukubathembisa abantu ukuba sizimisele ukubuya neembasa siziimbaleki eziyokumela uMzantsi Afrika phaya,” utshilo uFrans.