‘Ngeke soyikiswe yiSuper Eagles’

UMzunani Mgwigwi ngumqeqeshi omtsha weqela elidlala kwiMotsepe League, Amavarara, aza kudlala kwiNedbank Cup

Ibuyile kwakhona iNedbank Cup yodumo.

Ukhuphiswano ekuphela kwalo elinika amaqela amancinci ithuba lokudibana namaqela amakhulu adlala eMzantsi Afrika.

Amavarara, adlala kwiABC Motsepe League, lelinye lamaqela aza kumela iMpuma Koloni kulo nyaka kwiNedbank Cup.

Eli qela laseKomani lizimisele ukwenza ezibukwayo ngoMgqibelo xa lidibana neSuper Eagles emdlalweni weNedbank oza kube useSisa Dukashe Stadium ngentsimbi yesithathu emalanga.

Abaphathi baMavarara baqeshe uMzunani Mgwigwi, owayedlalela uMthatha Bush Bucks ngeentsuku zakhe zobutsha, njengomqeqeshi omtsha.

UMgwigwi uthethe neentatheli okokuqala kule veki kwindibano ebiseJan Smuts Stadium, eMonti.

Amavarara akafumenanga ezincumisayo ukusukela mhla kwabhengezwa ukungena kwawo kwiNedbank.

Nakubeni kunjalo, uMgwigwi uthe iqela lakhe linabadlali abakwaziyo ukudlala ibhola, abazimiseleyo kodwa abadinga nje ukuboniswa indlela echanekileyo yokwenza izinto ebaleni njengokuba lisiya edabini ligxeleshe ukubetha iSuper Eagles.

KwiABC Motsepe League, iSuper Eagles iyaziwa ngokudlala umdlalo ophucukileyo kwaye inabadlali abanamava ngaphezu kwabaMavarara emva kokudlala kwiNedbank kwiminyaka edlulileyo.

Umqeqeshi uthe iqela lakhe ngeke lothuswe yiSuper Eagles kuba iqhuba kakuhle kwiMotsepe League yaseFree State. Eyona nto athe liza kugxila kuyo iqela lakhe kukuzilungiselela.

“Sizimisele ukuya emdlalweni silumkile ngoba unikwa ithuba elinye kolu ukhuphiswano.

Lo nto ithethe ukuthi kufuneka siwulungele umdlalo kakuhle.

Umthandazo wethu kukuba isicwangciso sethu senziwe kakuhle ngabadlali ebaleni,” utshilo uMgwigwi.

Ebuzwa ngokufika kweqela kwangoko eMonti, umqeqeshi uthe: “Sidlalela apha; asidlaleli eKomani. Isizathu esibangele size apha kwangoko kukuba besifuna ukuqhelana nendawo esiza kudlalela kuyo.

Kuba sidlalela eMonti, sicinge ukuba kungakuhle ukuzilolonga kuyo kwangoko.” Amavarara azimisele ukuphakamisa iKomani asuka kuyo kwaye abadlali bawo bayazi ukuba mabaqhube kakuhle, amathuba angavela macala.

Iqela elingaqhubanga kakuhle kwiNedbank Cup ligawulwa ngezembe. Amavarara akazimiselanga ukubalwa kuloo maqela.

Yiyo lo nto eza kudlalela ukuzophula ngoMgqibelo.

“Asingeke soyikiswe yiSuper Eagles nembali yayo. Siza kuya kuyo ngomzimba ongenaxhala kuba sifuna ukwenza esikucwangcisileyo kakuhle kodwa ngeke siyithathe kancinci.

Siyakwazi okulindelekileyo kuyo kodwa thina sifuna ukugxila kwizinto esifuna ukuzenza ebaleni.

“Yeyona nto esiyinqwenelayo leyo.

Kodwa kufuneka udlale ebaleni kuqala ukuze uyifumane. Siza kudlalela ukuwuphumelela umdlalo,” utshilo uMgwigwi.