Siwenzile umsebenzi kodwa asikagqibi, utsho uRassie Erasmus!

Emva kweminyaka esibhozo, AmaBhokobhoko ade ayibeka endaweni eyifaneleyo i’Ireland ngempelaveki egqithileyo. Oku kwenzeke emva kokuba AmaBhokobhoko eyibethe ngo’27-20 emdlalweni wovavanyo obubanjelwe eLoftus Stadium, ePitoli, ngoMgqibelo odlulileyo. Kuthe qabu kuRassie Erasmus nakubadlali bakhe oko bede bayibetha i’Ireland eyaqala ukuwenza iingqongqoza zawo uMzantsi Afrika ngonyaka ka2016.

Nakubeni uMzantsi Afrika ukwazile ukuziphindezela emva kokubethwa yi’Ireland emdlalweni eFrance ngethuba letumente yehlabathi – kodwa uRassie uthi umsebenzi awukagqitywa ngoba kusekho umdlalo ozayo.

Ibingumsebenzi onzima ukuwisa i’Ireland ekwindawo yesibini kwihlabathi – kodwa iintshatsheli zehlabathi embhoxweni zizicacisile ukuba zikwindawo ezikuyo ngoku ngokufanelekileyo. “Siwenzile umsebenzi ebesiwufuna – kodwa umdlalo wethu ubungagqibelelanga,” utshilo uRassie Erasmus emva komdlalo kwibala lasePitoli ebeligcwele kungekho nendawo yonyathela.

“Besidebene neqela esingazange salibetha ukusukela oko ndaba ngumqeqeshi weSpringbok ngo2018. Ebekhona amaxesha ekwazileyo ukusongamela ngawo. Ukuba i’Ireland ibingaphazanyiswanga kukonzakala kwabadlali, umdlalo ngowubambene,” utshilo umqeqeshi.

Waleke umsundulo uSiya Kolisi ngelithi umdlalo ubunzima futhi ulindele umdlalo wesibini ube nzima ngakumbi. UMzantsi Afrika uza kudibana ne’Ireland kwakhona emdlalweni wovavanyo wokugqibela oza kube useThekwini emalanga ngoMgqibelo. Kunyanzelekile uMzantsi Afrika uphumelele kwakhona ukuze i’Ireland ingaphindi ingawuhloniphi.

“Andingethi sigqibile – kodwa ndiyavuma, sidlale neqela elilushica futhi elingasibetha linyukele kwindawo yokuqala. Umdlalo ububaluleke kakhulu kuthi ngoba zange sayibethe i’Ireland ukusukela ngo2016.

“Yinto ekhethekileyo ukuyibetha nakubeni singekawugqibi umsebenzi. Iza kuza kuthi inomsindo emva kwalo umdlalo – kodwa into ebalulekileyo kuthi kukuyiphumelela yomibini imidlalo. Asiwuphumelelanga lula umdlalo ngoba ibisilwa nakulo umdlalo,” utshilo uKolisi. Njengokuba kulungiselelwa umdlalo wokugqibela, uRassie ulindele omnye umdlalo onzima.

“Ndiyathemba ukuba abantu bayabona ukuba sizama ukwakha iqela elihlaselayo. Kodwa ke silindele ukuba kubekho iimpazamo phaya naphaya. Ndiyayazi i’Ireland iza kujonga indlela esidlale ngayo phambi komdlalo wesibini. Iza kudlala umdlalo ozinzileyo ngoba iphazanyiswe kukonzakala kwabadlali emdlalweni wokuqala. Ngeke inikezele nasemdlalweni wesibini,” utshilo uRassie.