Ubuyise isidima sakhe uTete

Imbethi-manqindi eyinzalelwane yakwa N.U 12 eMdantsane uMakazole “The Professor” Tete uphumelele ngendlela encumisayo kuRamadhani Kumbele oyinzalelwane yase- Tanzania kumlo we Regional IBF kudidi lweJunior-bantamweight eOrient Theatre ngolwesihlanu kwimizuzu emibini kumjikelo wokuqala. Le ndedeba ibibuyela okokuqala kwiqonga lokulwa emva kokungcamla ukubethwa kwikamva lakhe kudidi labahlawulwayo xeshikweni wayecela umngeni kwintshinga yeInternational Boxing Organisation kuGideon Buthelezi.

Kumlo omkhulu wosuku, intshatsheli yoMzantsi Afrika uMcBute Sinyabi uphumelele intshinga ye IBO international kuFrancis Miyeyusho oyinzalelwane yaseTanzania.

Impumelelo kaSinyabi kuMiyeyusho imnika ithuba lokusondela ekulweni intshinga yehlabathi, ngelixa uMiyeyusho ebethwa ityeli lesibini kweli, emva kokubethwa kanobom nguZolani Tete ngonyaka ka 2008.

UBongani Mahlangu uyikhusele ngempumelelo intshinga yakhe yelizwe kudidi lweJunior-featherweight ebetha uJasper Seroka.

Ethetha ngempumelelo yakhe uMahlangu uthe “ndibulela uThixo ngesakhono andiphe sona nangethuba andinike lona ukuba ndibeyintshatsheli. Ndikwathanda nokubulela abaququzeleli abanentembeko kwikamva lam ukuzokuthi ga ngoku.

Ndibulele kakhulu kubathandi nabalandeli bamanqindi eMzantsi Afrika ingakumbi abantu baseMdantsane”

Komnye umlo obutaka iintlantsi, imbethi-manqindi esaze ngobuso elizweni nowayesakuba yintshatsheli yeli kudidi lweFeatherweight * Aphiwe “Swagger” Mboyiya oyintshatsheli yeIBO All Africa neWBO Africa wothuse umzi xa ebetha uJasper Seroka, ephakamisa intshinga yoMzantsi Afrika kudidi lweJunior-lightweight ngengxelo yejaji kwimijikelo elishumi elinambini.

Kwezinye iziphumo

-Bangile Nyangani ubethe wabhulela amasaka uXolani Zindlo.

-Athenkosi Dumezweni ubethe uCleutus Mbele wanqandelwa ngusompempe.