Ucela ukuncediswa uKumkani uZwelonke

IQaphela yaseDutywa, ziintshatsheli zeKing Zwelonke Youth Tournament

IKumkani yamaXhosa, uMpendulo Sigcawu, ucela urhulumente ukuba aphucule amabala wezemidlalo kwilali yaseNqadu kuGatyane.

Ukutsho xeshikweni kusongwa itumente yakhe ebizwa ngokuba yiKing Zwelonke Youth Tournament ebiseDutywa Stadium ekufutshane neKing Hintsa TVET College.

Imidlalo yetumente kaKumkani uZwelonke ibifudula ibanjelwa kumabala aseNqadu kwiminyaka edlulileyo kodwa ngenxa yemeko yawo engancumisiyo, iye yatshintshelwa kwibala eliseDutywa.

Kungokunje uKumkani uSigcawu ufuna kulungiswe amabala ukuze eminye yemidlalo ikwazi ukudlalelwa eNqadu.

“Sicela oosomashishini norhulumente baqhubele phambili nokusixhasa kule midlalo,” kutsho uKumkani Sigcawu.

Iinjongo zale tumente kukususa ulutsha kwiziyobisi nokuphuhlisa ezemidlalo kwaye sibanayo rhoqo ngenyanga yolutsha, eyeSilimela. Ngamaqela angamashumi amabini anesithandathu athathe inxaxheba kwibhola ekhatywayo, logama engamashumi amabini anesibini abekhuphisana kwibhola yomnyazi.

Kumdlalo wamagqibela kankqoyi kwibhola ekhatywayo, bekuqubisana amaqela waseDutywa kuphela.

IBlack Stars ibethe Bakrakra FC ngo’1-0, kanti kwibhola yomnyazi iQaphela yaseDutywa ibethe uMbhashe ngo’21-5. IBlack Stars igoduke neR10 000, indebe nekiti.

Yona iBakrakra FC ifumene iR5 000 nekiti. Kumabhaso webhola yomnyazi: iQaphela ifumene iR5 000, ikiti nendebe.

UMbhashe uye wagoduka neR2 500. Emva koko, onke amaqela aye aphiwa iibhola zokudlala njengombulelo emva kwetumente. Njengokuba uKumkani uSigcawu ekhupha kuye epokothweni amabhaso wemali ancediswe kwamanye, kunyaka ozayo uthi unomnqweno wokubona amaqela asibhozo agoduke ephethe into kwaye kungenzeka oko xa efumana inkxaso emandla.